5.MO činnosti RC APA končí, 6.MO začne

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážené kolegyně a Vážení kolegové z oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit,

 

jak jistě víte v Olomouckém kraji od 1.1.2018 tedy 5 MO (5 půlročních monitorovací období) je Centrem uznávání a celoživotního učení (CUOK) realizován projekt Implementace krajského akčního plánu (IKAP). V tomto projektu za dobu jeho realizace byla podpořena spousta pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů v oblastech polytechnického, odborného vzdělávání, gramotností a oblasti práce s nadanými. Součástí všech jeho úžasných  aktivit, velmi přínosných pro všechny zúčastněné a následně pro celou společnost byla a je činnost Regionálního centra APA (RC APA).

 

RC APA se v tomto období hlavně zabývalo podporou pedagogických pracovníků v aktivním zapojení žáků a studentů do školní tělesné výchovy, úzce spolupracovalo s pedagogy v oblasti modifikací pohybových aktivit aplikovaných v současné inkluzivní školní tělesné výchově. Další oblastí činností RC APA v projektu je spolupráce s PPP, SPC Olomouckého kraje formou poradenství a konzultační činnosti v oblasti tvorby a realizace Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) do školní tělesné výchovy. V oblasti tvorby a realizace IVP rovněž spolupracujeme s pedagogy, kteří o naši spolupráci požádají. Pro všechny jsme na veřejné sekci  www.ikap.cz (Fotogalerie, Regionální centrum APA) vytvořili prostředí ve kterém naleznete vše potřebné o naší aktivitě v projektu i k Vašemu řešení dané problematiky, samostudiu: aktuality, velmi kvalitní studijní materiál, videa, prezentace, odkazy a ve fotogalerii naleznete spoustu krásných akčních fotografií z našich akcí atd. Studijní materiály, k naší činnosti v projektu a Vám k dispozici, nám byly zpřístupněny z FTK UP Olomouc a FTSV Praha, zde naleznete to nejlepší co je dostupné v ČR pro naše vzdělávání.

 

5.MO končí, ale 6.MO začíná a činnost RC APA pokračuje, s plným nasazením jsme tu pro Vás. Připravili jsme semináře, ve spolupráci s PPP, SPC Olomouckého kraje Vám poradíme, pomůžeme vyřešit problematiku aktivního  zapojení všech žáků a studentů do školní tělesné výchovy a dětí do pohybových aktivit v předškolním vzdělávání.

V srpnu jsme pro Vás připravili semináře, na které Vám byly doručeny Pozvánky a Přihlášky přímo nebo Vám budou předány pracovníky vedení Vašich škol, na které byly tyto informace doručeny. Touto cestou prosím ty, kterým byly informace doručeny o jejich předání kolegyním, kolegům z tělesné výchovy. Děkuji!

Věřím, že těm, kteří se našich aktivit zúčastnili byly zde získané informace přínosem, a že se těchto aktivit budete dále účastnit a předáte informaci o možnosti účasti na nich i svým kolegyním, kolegům.

 

Za celý tým RC APA v projektu IKAP Vám děkuji za dosavadní spolupráci, přeji Vám všem pěkné, pohodové Letní prázdniny a věřím, že se našich pro Vás připravených, plánovaných aktivit zúčastníte.

 

Naše velké poděkování rovněž patří ředitelkám a ředitelům, kteří nám umožnili realizovat naše vzdělávací aktivity, semináře na jejich školách, jsou to:

PhDr. Hana Vyhlídalová, Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2

PhDr. Silvie Pernicová, Střední škola gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 916/8

Ing. Mária Zámostná, Střední odborná škola Prostějov, nám. Edmunda

Ing. Aleš Jurečka, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc / zde rovněž sídlí RC APA v IKAP

Ing. Doležel Ivan, Střední průmyslová škola, Hranice na Moravě, Studentská 1348

PhDr. Jiří Ženožička, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje, Mohelnice

Ing. Petr Vepřek, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Přeji Vám hodně zdraví a sil na zvládnutí, vyřešení všeho co řešit musíte.

PhDr. Martin Lajza, vedoucí RC APA IKAP Olomoucký kraj

 

Připravili jsme pro Vás semináře na téma:

Děti, žáci a studenti v současné inkluzivní školní tělesné výchově, školních i mimoškolních pohybových aktivitách teorie + praxe

 

25.8.2020 (zaměřeno na rozvoj pohybové gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání / MŠ)

Psychomotorika a její postavení v současném inkluzivním předškolním vzdělávání.

Specifika poradenského systému u dětí předškolního věku

Všeobecná pohybová gramotnost

 

26.8.2020 (zaměřeno na rozvoj pohybové gramotnosti žáků v základním školním vzdělávání / ZŠ)

Pohybové – sportovní – upolové – cílové hry a jejich využití v současné inkluzivní školní tělesné výchově

 

27.8.2020 (zaměřeno na rozvoj pohybové gramotnosti žáků a studentů v odborném a středním vzdělávání / OU, SŠ)

Fitness – sebeobrana – kondice – upoly a jejich využití v současné inkluzivní školní tělesné výchově

 

Zde uvedené semináře se konají vždy:

od 8:00 h do 14:00 h v Technologické a Sportovní hale, na sportovišti SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc

 

Těšíme se na Vaši účast!

Nezapomeňte se do 3.8.2020 přihlásit na:

e.guskovicova.konzultantapa@gmail.com / semináře 25.8. a 27.8.2020

e.vodakova.konzultantapa@gmail.com  / seminář 26.8.2020

 

 

Plakát IKAP

Přihláška, seminář RC APA IKAP Olomoucký kraj 25.8.2020

Přihláška, seminář RC APA IKAP Olomoucký kraj 26.8.2020

Přihláška, seminář RC APA IKAP Olomoucký kraj 27.8.2020

 

Fotogalerie