Střední škola technická, Kouřílkova, Přerov

Střední škola technická, Kouřílkova, Přerov

sídlo: Přerov, 75002, Kouřílkova 1028/8

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Spolupracující základní školy

  • Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16
  • Základní škola Přerov, Svisle 13
  • Základní škola Přerov, U tenisu 4

Ukázky aktivit

aktivita-22

WORKSHOP - "TECHNOHRÁTKY - ANEB DEN STŘEDOŠKOLÁKEM"

Workshop byl zaměřene na praktické ukázky polytechnixkého vzdělávání a využití čtenářské gramotnosti a práce s odborným textem popisem technologického postupu práce s jednolitvými materiály.

aktivita-23

WORKSHOP - "TECHNOHRÁTKY - ANEB DEN STŘEDOŠKOLÁKEM"

Žáci ze základních škol si vyzkoušeli práci se dřevem v dílnách SŠT Přerov.

aktivita-24

WORKSHOP 

propojení polytechnického vzdělávání a využití čtenářské gramotnosti v odborných předmětech.

aktivita-75

Kroužek "MLADÝ OPTIK". Praktická ukázka lomu světla, propojení teorie a praxe pro žáky ZŠ v odborné učebně Optiky na SŠT Přerov.

aktivita-76

Workshop: "Technohrátky, aneb Den středoškolákem".

Žáci ze základních škol se seznámili v rámci ukázek s různými převody a ozubenými koly na odborné učebně strojírenství na  SŠT Přerov.

aktivita-77

Kroužek "STROJÍRENSTVÍ V TEORII A PRAXI". Praktické ukázky propojení teorie a praxe v odborné učebně strojírenství na SŠT Přerov. Žáci ZŠ si vyzkoušeli práci na malém soustruhu.

aktivita-78

Z činnosti kroužku "MLADÝ OPTIK". Praktické ukázky v kroužku žáky ze ZŠ baví.

aktivita-79

Žáci ze ZŠ si vyzkoušeli na stavebnicích pořízených z projektu IKAP v kroužku "PRAKTICKÉ ELEKTROTECHNIKY" svoji zručnost a ověřili si, zda budou přístroje, které zapojovali, funkční.

aktivita-102

Také na spolupracujících ZŠ se zapojili učitelé a žáci do mimoškolní činnosti v kroužcích: ukázka práce žáků ZŠ  Svisle Přerov na dřevěném závěsném  PEXESU.

aktivita-103

Z činnosti kroužku HRAVÁ FYZIKA na ZŠ U tenisu Přerov...

aktivita-104

Z činnosti kroužku PRÁCE SE DŘEVEM na ZŠ B. Němcové...

aktivita-105

Platforma k výměně zkušeností mezi pedagogy SŠT Kouřílkova 8 a pedagogy ZŠ B. Němcové, Svisle a ZŠ U tenisu...

aktivita-106

... a praktické ukázky z Platformy na podporu polytechnického vzdělávání. Stavebnice pořízené z projektu si podle zájmu mohou učitelé ZŠ zapůjčit pro předmět Praktická cvičení nebo Dílny.

aktivita-111

Projektový den ve společnosti Meopta-optika Přerov. Žáci ze ZŠ Svisle se dne 20.3.2019 seznámili s procesem výroby sportovní optiky (zejména dalekohledů, puškohledů) a v připravené soutěži získali zajímavé ceny v podobě lup, čoček a jiné kusové optiky...

aktivita-112

Meopta-optika ve spolupráci ze SŠT Kouřílkova 8 uspořádala pro žáky a učitele ZŠ B. Němcové, ZŠ Svisle a ZŠ U tenisu projektové dny zakončené ukázkami a soutěžemi.

aktivita-153

Projektový den žáků a pedagogů ZŠ Svisle Přerov a pedagogů SŠT Kouřílkova 8 Přerov ve firmě PSP Pohony.