Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska, Olomouc

Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska, Olomouc

sídlo: Olomouc, 77900, U Hradiska 157/29

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Koordinátor věcných aktivit

Spolupracující základní školy

  • Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
  • Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc
  • Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace

Ukázky aktivit

aktivita-81

Projektový den Krok za krokem v chemické laboratoři pro ZŠ Holečkova 14. 1. 2020

aktivita-82

Projektový den Krok za krokem v chemické laboratoři pro žáky ZŠ a MŠ logopedická Olomouc 3. 12. 2019

aktivita-83

Workshop - Chemické hrátky 9. 12. 2019

aktivita-84

Workshop pro ZŠ 25. 11. 2019

aktivita-128

Sdílený projektový den byl určen pro vybrané žáky 9. ročníku ZŠ Demlova. Náplní dne bylo navázaní na teoretickou výuku chemie - příprava organických chemikálií, kdy v laboratorním cvičení žáci samostatně vyráběli mýdlo. Postupovali podle pracovního listu, každý krok své práce zapisovali do operačního listu. Na závěr zvážili výtěžek  a provedli jsme vyhodnocení všech výsledků.

aktivita-137

Projektový den byl určen pro vybrané žáky 8. roč. ZŠ a MŠ log Tř.Svornosti. V laboratorním cvičení žáci prováděli destilaci za normálního tlaku.

aktivita-138

Soutěž Mladý chemik - regionální finále 3. kolo pro žáky ZŠ.

aktivita-140
Sdílený projektový den Krok za krokem byl určen pro vybrané žáky 8. ročníku ZŠ Holečkova. Žáci se naučili vážit, odměřovat, připravit roztok, filtrovat a na závěr u připraveného roztoku stanovili hustotu. Svoje výsledky porovnali s tabulkami.
aktivita-144

Projektový den byl pro žáky 9. roč. ZŠ Demlova. Laboratorní cvičení bylo zaměřeno na přípravu anorganických chemikálií - výroba mýdla. Žáci se naučili vypočítat přípravu procentových roztoků, provedli hydrolýzu, vysolení a filtraci surového mýdla. Na závěr zvážili praktický výtěžek a provedli vyhodnocení.

aktivita-149

Projektový den Krok za krokem byl určen pro žáky 8. roč. ZŠ a MŠ log Svornosti. V laboratorním cvičení žáci prováděli destilaci za normálního tlaku.

aktivita-151

Projektový den navazuje na výuku žáků 8. ročníku ZŠ Holečkova - separační metody. V laboratorním cvičení se naučili postavit aparaturu, destilací oddělili vodu od etanolu. V další části měřili pH pomocí pH papírků a pH metru.