Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek, Jeseník

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek, Jeseník

sídlo: Jeseník, 79001, U Jatek 916/8

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Garant aktivit na ZŠ

Vedoucí volnočasových aktivit

Spolupracující střední školy

  • Střední škola technická a zemědělská
  • Střední odborná škola

Spolupracující základní školy

  • Základní škola Česká Ves, okres Jeseník
  • Základní škola Javorník, okres Jeseník
  • Základní škola Vidnava, okres Jeseník - příspěvková organizace
  • Základní škola Šumperk, Sluneční 38

Ukázky aktivit

aktivita-34

Workshop ,,Den řemesel" je přehlídka všech učebních oborů, které se na Střední škole gastronomie a farmářství Jeseník vyučují. Žáci z Jesenických základních škol mají možnost si tato řemesla sami vyzkoušet.

aktivita-35

Workshop ,,Výsadba sadu přátelství" je zaměřen na účast spřátelených základních škol (Vidnava, Česká Ves, Javorník), kdy se žáci aktivně zapojují do výsadby ovocných stromů a keřů.

aktivita-36

Soutěž ,,I traktor je dopravní prostředek" byla zaměřena pro žáky spřátelených základních škol (Vidnava, Česká Ves, Javorník). Žáci si mohli vyzkoušet znalosti z pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti na trenažéru a poznávací test zemědělské techniky.

aktivita-38

Workshop ,,Tavení rudy" probíhal po dobu dvou dnů. První den měli možnost žáci a pedagogové spřátelených základních škol (VIdnava, Česká Ves a Javorník) a Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník shlédnout ukázku stavby pece na tavbu železné rudy.

aktivita-40

Workshop ,,Tavení rudy" pokračoval druhý den, kdy měli možnost žáci vidět tavení rudy starým způsobem.