Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská, Hranice

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba, Jaselská, Hranice

sídlo: Hranice, 75301, Jaselská 832/

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Garant aktivit na ZŠ

Vedoucí volnočasových aktivit

Spolupracující střední školy

  • TRIVIS-Střední škola veřejnoprávní,s.r.o

Spolupracující základní školy

  • Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace
  • Základní škola Hranice, 1. máje, příspěvková organizace
  • Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané

Ukázky aktivit

aktivita-114

Soutěž - Máš na to - tříčlenné týmy studentů středních škol (v týmu minimálně jedna dívka). Soutěž má za cíl prezentovat atraktivnost a náročnost policejní práce mezi studenty středních škol zaměřených na bezpečnost. Žáci plní disciplíny - vzpor ležmo - kliky, celomotorický test, člunkový běh, běh na 1 000 m a písemný test z dopravy. 

aktivita-115

Workshop Bojové techniky v praxi - žáci ZŠ prakticky procvičují úpolová cvičení, zejména v bojových hrách (přetlaky, přetahy, odpory) a následně je využijí v nácviku základních prvků sebeobrany. V průběhu workshopu jsou žáci seznámeni se základními formami fyzického kontaktu a s reakcemi na něj.

aktivita-116

Sdílená výuka Bojové techniky v praxi - společná setkání žáků ZŠ, SŠ učitelů a preventistů.  Účastníci se teoreticky seznámí s pojmy nutná obrana, krajní nouze a neposkytnutí první pomoci. Seznámí se také s nebezpečnými situacemi a procvičí si prakticky základní prvky sebeobrany. V praktickýc nácvicích využívají prostředky, které byly zakoupeny z projektu IKAP.

aktivita-117

Střelecká soutěž - žáci stříleli na laserové střelnici, která byla zakoupena z finančních prostředků projektu IKAP. Nacvičovali prakticky jak bezpečně zacházet se zbraní a střílet. Posilovali soustředění, trpělivost a zdravou soutěživost. V rámci soutěže byla prezentována žákům ZŠ atraktivnost a náročnost oborů zaměřených na bezpečnostní či obdobné obory středních škol.

aktivita-119

Souběžně se soutěží Máš na to probíhal worskhop techniky bezpečnostních složek, zejména hasičů a Policie ČR. Žáci se seznámili s nejnovější technikou , kterou jsou vybaveni hasiči (hasičský vůz, jeřáb) a policie (auto cizinecké policie s vybavením,  policejní čtyřkolky a policejni automobily).

aktivita-120

Společná setkání pedagogů ZŠ a SŠ - učitelé byli seznámeni  s vybavenými  kriminalistickými kufříky, vzorky používaných drog, testery na drogy a alkohol. Vyzkoušeli si také praktické použití testerů.