Vyšší odborná škola a Stř.průmysl.škola, Gen. Krátkého, Šumperk

Vyšší odborná škola a Stř.průmysl.škola, Gen. Krátkého, Šumperk

sídlo: Šumperk, 78701, Gen. Krátkého 1 950/1

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Konzultant webinářů

Spolupracující základní školy

  • Základní škola Šumperk, Šumavská 21
  • Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace
  • Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
  • Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

Ukázky aktivit

aktivita-57

Soutěž SchoolWing - soutěž o nejhezčí vlaštovku, která doletí nejdále. Tato soutěž měla ověřit zručnost našich žáků. Soutěže se zúčastnilo asi 50 žáků v základním kole. Semifinále a finále proběhlo 8.11. Zúčastnili se dva učitelé z projektu, 11 žáků pořadatelů, 16 semifinalistů. Vítězové obdrželi drobné ceny. Na soutěž navazují další aktivity – výroba jednoduchých motivačních předmětů z papíru a vytištěných na 3D tiskárně.

aktivita-58

Sdílený projektový den odborných předmětů pro ZŠ

Žáci ZŠ pracovali po 4 – 5 členných skupinách na pracovištích jednotlivých oborů a  plnili určité odborného zadání.

Jedná se o

IT -  Microbit – programování, Hardware – poznávací hra, Síťový kabel - výroba a měření

TL – Fyzionář, Optické klamy, matematické hlavolamy

S -   Horská dráha, Rovnováha na páce, Ozubený převod, Zavaž boty

E –   Elektrické instalace, Laserové bludiště

14 žáků SŠ učilo třídu 40 žáků ZŠ. Žáci ZŠ pracovali po 4 – 5 členných skupinách a třídy se vystřídaly po dvou hodinách. Obě potom měly společné vyhodnocení. Aktivitu vedly 2 učitelé ZŠ a 2 SŠ.

Na odbornou výuku nyní naváže soutěž k volbě povolání,. která proběhne už  na ZŠ.

aktivita-59

Workshop DG a FG pro ZŠ je určen pro žáky 9. ročníků ZŠ a jeho podstatou je rodinný rozpočet a následně interaktivní hra, kde se získané znalosti ověří.

2 žáci SŠ učí žáky ZŠ  


aktivita-72

Workshop_k_výrobě_motivačních_dárků_20_11_2019

CKP03 organizuje v rámci polytechnického vzdělávání soubor aktivit, které polytechniku podporují. Jejich organizátory jsou sami žáci, členové studentských společností. Workshop měl za úkol naplánovat výrobu jednoduchých motivačních dárků z papíru a nebo na 3D  tiskárně. 13 žáků SŠ a dva učitelé prošli jednotlivé možnosti výroby malých výrobků a tyto potom budou použity jako ceny do soutěží pro ZŠ a nebo si je budou žáci ZŠ taky vyrábět. Další aktivitou bude výroba prezentačních tabulí a katalogů.

aktivita-73

Soutěž o nejlepší design robota micro:bit. Na V. ZŠ Šumperk proběhla soutěž, kdy žáci měli za úkol vytvořit 3D model robota.

aktivita-136

CKP03 zorganizovalo druhý ročník soutěže v programování malých počítačů, která byla určena pro žáky střední školy a základních škol. Zadání obsahovalo úkoly ze simulátoru na https://makecode.microbit.org/  - obtížnější úkol pro žáky SŠ, kterých se zúčastnilo 17. Tito žáci byli vybráni vyučujícími programování. Ze ZŠ se zúčastnilo 6 žáků, a to ze tří ZŠ (Postřelmov, Údolí Desné a Šumperk, Vrchlického 22). Zadání pro obě soutěžní skupiny je přiloženo. Soutěž trvala 2 hodiny a vyučující potom výsledky vyhodnotili. 

aktivita-141

CKP03  zaštiťuje volnočasové aktivity pro žáky ZŠ, které jsou zaměřeny na programování  a  polytechniku. V  návaznosti na robotické dny na jednotlivých základních školách, uspořádalo CKP03  ROBOTICKÝ DEN S PRŮMYSLOVKOU, který byl historicky pátým regionálním kolem v programování robotů.  

Soutěže se zúčastnilo 38 soutěžících žáků ZŠ, jim pomáhalo a staralo se o ně 27 žáků SŠ (oboru Elektrotechnika, z kroužku Polytechniky). První místo v  soutěži Programování robotů obsadili Jiří Flašar a Richard FalharL  6. ZŠ Šumperk.

Druhé místo si vybojovali žáci ZŠ Štíty, a to Lukáš Minář a Jiří Valenta a na třetím místě se umístila ZŠ Údolí Desné zastoupená Danielem Šikem a Arianem Jaroslavem Aiglem

Soutěž organizovalo 5 učitelů z projektu) a zúčastnilo se 7 dalších hostů. Učitelé ZŠ, kteří doprovázeli žáky na soutěž, absolvovali oborový den na téma Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků při práci s nadanými žáky v oblasti robotiky, který monitorovali metodici nadání a je popsán jako samostatná akce.

Soutěž verifikovala schopnosti žáků ZŠ v oblasti programování. Pokračováním aktivity nyní bude soutěž v programování žáků pracujících v kroužku Robotika u nás na škole a pořadateli opět budou žáci z kroužku Polytechnika a žáci oboru elektro.

aktivita-142

CKP03, které zaštiťuje volnočasové aktivity pro žáky ZŠ, které jsou zaměřeny na programování,  vyhlásilo soutěž pro žáky ZŠ, kteří pracují v kroužku Robotika. Pořadateli byli opět žáci z kroužku Polytechniky a porotou byli žáci oboru Elektrotechnika, kteří rovněž v soutěži pomáhali.

Soutěže se zúčastnilo 34 soutěžících žáků ZŠ, jim pomáhalo a staralo se o ně 16 žáků SŠ (oborů Elektrotechnika,  z kroužku Polytechnika). První místo v  soutěži Programování robotů obsadili David Kunz, Adam Vejmola a Šimon Možný, druhé místo vybojovali Richard Velčovský a Šimon Kundrata a na třetím místě se umístili Lukáš Mach, Vilém Konášek a Vincens Mlček. Soutěž organizovalo a účastnilo se 6 učitelů z projektu a jeden bývalý učitel elektrotechniky.  Vítězové obdrželi hodnotné ceny od sponzorů – regionálních firem a VOŠ a SPŠ Šumperk.

Soutěž pokračuje další prací kroužků a byla pololetním vyhodnocením práce žáků.

aktivita-143

CKP03, které zaštiťuje volnočasové aktivity pro žáky ZŠ, které jsou zaměřeny na programování,  vyhlásilo soutěž pro žáky ZŠ, kteří pracují v kroužku Robotika. Pořadateli byli opět žáci z kroužku Polytechniky a porotou byli žáci oboru Elektrotechnika, kteří rovněž v soutěži pomáhali.

Soutěže se zúčastnilo 34 soutěžících žáků ZŠ, jim pomáhalo a staralo se o ně 16 žáků SŠ (oborů Elektrotechnika,  z kroužku Polytechnika). První místo v  soutěži Programování robotů obsadili David Kunz, Adam Vejmola a Šimon Možný, druhé místo vybojovali Richard Velčovský a Šimon Kundrata a na třetím místě se umístili Lukáš Mach, Vilém Konášek a Vincens Mlček. Soutěž organizovalo a účastnilo se 6 učitelů z projektu a jeden bývalý učitel elektrotechniky.  Vítězové obdrželi hodnotné ceny od sponzorů – regionálních firem a VOŠ a SPŠ Šumperk.

Soutěž pokračuje další prací kroužků a byla pololetním vyhodnocením práce žáků.

aktivita-145

CKP03 uspořádalo  na základě loňských kladných ohlasů třetí ročník projektového dne Den Středoškolákem, kde vybraní žáci ZŠ ( skupina 10-12) si jeden den zahráli na středoškoláky a vyzkoušeli si práci na vytipovaných pracovištích jednotlivých oborů SŠ. Jednalo se o pracoviště Elektrotechnika, kde si žáci vyrobili svoji vlastní lampičku, druhým pracovištěm bylo Strojírenství, kde se modelovalo v 3D. Obor Informační technologie se představil Bezpečností na internetu, kde hravou formou žáci řešili konkrétní situace z této oblasti. Obor technické lyceum zaujal Adrenalinovou fyzikou. Jednotlivé základky mezi sebou soutěžily a bodovali je naši žáci.  Každá skupina byla podpořena svým vylosovaným průvodcem   - žákem SŠ (paklíčem), který je provedl úskalím jednotlivých pracovišť a staral se o ně.  Žáci ZŠ si připravili svůj pokřik, oblečení. V roli pořadatelů opět byli žáci z kroužku Polytechnika.Cílem bylo přiblížit žákům ZŠ konkrétní výuku v tom, kterém odborném předmětu a motivovat je ke studiu oborů s technickým zaměřením. Akce navazuje na práci s Národním systémem povolání, kterou se žáky ZŠ realizovali v prosinci učitelé ZŠ (viz soutěže na jednotlivých ZŠ) a Projektové dny odborných předmětů, které CKP3 realizovalo v říjnu – prosinci 2019.

Projektového dne se zúčastnilo 42 žáků ZŠ, 13 žáků SŠ a 12 učitelů, z toho 11 z projektu

 Zvítězila ZŠ Šumperk, Šumavská