SPŠ strojnická Olomouc, 17. listopadu, Olomouc

SPŠ strojnická Olomouc, 17. listopadu, Olomouc

sídlo: Olomouc, 77900, 17. listopadu 995/49

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Koordinátor věcných aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Spolupracující střední školy

  • Sigmundova střední škola strojírenská

Spolupracující základní školy

  • Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace
  • Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace
  • Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace
  • Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
  • Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
  • Základní a mateřská škola Lutín příspěvková organizace

Ukázky aktivit

aktivita-61

Den strojařů na SPŠ strojnické Olomouc - žáci se seznamují s různými měřidly délek pro přímé, nepřímé i komparační měření s různou přesností. Používají nejen běžná měřidla – posuvné měřítko, mikrometr, kalibr, ale mohou si vyzkoušet i velmi přesné moderní přístroje na 3D měření kontaktní nebo optické.

aktivita-62

V kroužku 3D modelování na SPŠS Olomouc pracují žáci v programu Inventor Professional 2020 od firmy Autodesk. Hlavní náplní je zdokonalování se v modelování 3D součástí a sestav. Žáci mají možnost procvičit a upevnit si znalosti získané ve výuce, ale jsou probírané i pokročilé funkce programu Autodesk Inventor. Studenti se touto formou také připravují na CAD soutěže.   

aktivita-113

Kroužek Modelování na PC pro ZŠ nabízí žákům práci s programem Autodesk Inventor, získávají tak dovednosti s praktickým modelováním jednoduchých 3D těles např. pomocí vysouvání a rotace. Seznamují se také s ukázkami modelování sestav a tvorbou složitějších prvků 3D těles.

aktivita-121

Hlavním cílem kroužku Programování a robotika je představit základy programování žákům, které tato problematika zajímá, a naučit je základní dovednosti v této oblasti. Při práci využíváme hlavně grafické programovací jazyky, programování navíc spojujeme se stavbou robotů, které žáci sami následně programují. 

aktivita-122

Náplní kroužku je naučit žáky základům 3D tisku a modelování v 3D prostředí. Žáci si při práci zkoušejí tvorbu vlastních modelů, které jsou následně vytištěny na 3D tiskárně. Takto zhotovený výrobek si žáci nechávají jako výsledek svých dovedností. 

aktivita-146

V kroužku 3D modelování pracujeme v programu Inventor Professional 2020 od firmy Autodesk. Kroužek navštěvují studenti 2. až 4. ročníku studia. Hlavní náplní je zdokonalování se v modelování 3D součástí a sestav. Studenti mají možnost procvičit a upevnit si znalosti získané ve výuce, ale jsou probírané i pokročilé funkce programu Autodesk Inventor, které z časových důvodů nemohou být zařazeny do běžné výuky. Studenti se touto formou také připravují na CAD soutěže.

aktivita-147

Žáci osmého ročníku ZŠ Velká Bystřice si ve workshopu pod odborným vedením Mgr. Havelky vyzkoušeli výrobu hlavolamu. Ze tří elektrikářských drátů zadaných rozměrů odstranili izolaci a následně je pomocí kulatých kleští vytvarovali.

Nejkratší drát zůstal rovný a byl zakončen "elektrikářskými očky". Nejdelší drát byl zahnut do tvaru písmene U a také zakončen "elektrikářskými očky". Z třetího drátu bylo vytvarováno srdce, jehož konce byly trvale spojeny pomocí pájení.

Následně byly dráty zkompletovány dohromady a vznikl drátěný hlavolam.

Chvilku dá práci, než se jej podaří "rozlousknout", ale to už je záležitost nácviku dovedností.

aktivita-148

V průběhu workshopů realizovaných v rámci projektu IKAP v elektrolaboratoři SPŠ strojnické se žáci ze spolupracujících základních škol seznámili s vybranými jednoduchými obvody realizovanými mj. formou zapojení na nepájivém kontaktním poli (usměrňovací polovodičová dioda, dioda LED, fotovoltaický článek, bipolární tranzistor, rezistor, termistor, potenciometr) a s použitím zdroje stabilizovaného stejnosměrného napětí. Naučili se používat multimetr pro měření napětí a proudu v jednoduchém elektrickém obvodu. Umí použít ohmmetr ke kontrole funkce obvodového prvku (rezistor, připojovací vodiče, polovodičové diody, aj.). Umí použít výkonový potenciometr k regulaci napětí. Chápou funkci stejnosměrného elektromotoru. Vyzkoušeli si měkké pájení v elektrotechnice.