Střední průmyslová škola Jeseník

Střední průmyslová škola Jeseník

sídlo: Jeseník, 79001, Dukelská 1240/27

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Spolupracující střední školy

  • Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
  • Střední škola technická a zemědělská

Spolupracující základní školy

  • Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
  • Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně
  • Základní škola Jeseník, Fučíkova 312
  • Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace

Ukázky aktivit

aktivita-96

Workshop práce "Technohrátky" přiblíží zábavnou formou žákům základních škol praktické dovednosti v oblasti strojírenství, stavebnictví a řemeslných činností v obrábění, kovářství, zámečnictví, instalatérství, svařování …

aktivita-97

Workshop práce "Virtuální trenažer svařování“ umožní žákům základních škol bezpečný nácvik dovedností a odbornou výuku za použití virtuálního trenažéru svařování. Nové trendy svařování a odborné vzdělávání v oblasti svařovacích procesů. 

aktivita-98

Workshop pro podporu polytechnického vzdělávání probíhal v odborných učebnách školy a měl za cíl přiblížit zájemcům odborné a řemeslné činnosti s akcentem na podporu polytechnického vzdělávání.

aktivita-99

 Volnočasové aktivity/kroužky „Kovářský, Abeceda zámečníka, Obrábění a Svařování“ realizace aktivit pro žáky ZŠ formou rozvíjející kreativitu, manuální zručnost, jemnou motoriku a další kompetence v řemeslných činnostech přiměřených žákům ZŠ. 

aktivita-100

Workshop pro podporu polytechnického vzdělávání „Za odborníkem z praxe do firmy“ přiblížit žákům ZŠ reálné prostředí strojírenské a kovoobráběcí firmy s výkladem odborníka z praxe. Ukázka výroby v provozech strojírenské firmy zaměřené na výrobu řetězů a CNC obrábění. Praktické ukázky svařování, kování, obrábění a zámečnictví. 

aktivita-101

Sdílený projektový den "Šikovný instalatér" zavede žáky základních škol do dílny učebního oboru Instalatér, kde si s pomocí žáků a učitele OV vyzkouší dovednosti, ale i nástrahy instalatérského řemesla.