Střední škola polytechnická, Rooseveltova, Olomouc

Střední škola polytechnická, Rooseveltova, Olomouc

sídlo: Olomouc, 77900, Rooseveltova 472/79

Garant workshopů

Koordinátor věcných aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Vedoucí volnočasových aktivit

Spolupracující střední školy

  • SOŠ průmyslová a SOU strojírenské
  • SPŠ a SOU

Spolupracující základní školy

  • Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou, příspěvková organizace
  • Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace
  • Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace
  • Základní škola sv. Voršily v Olomouci
  • Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova
  • Základní škola Uničov

Ukázky aktivit

aktivita-67

V kroužcích Tvořivé dílny a Technický kroužek se snažíme o rozvoj technického myšlení a prohloubení zájmu o rukodělné činnosti. Žáci se setkávají s různými druhy materiálu nebo stavebnic, musí řešit problémy a reagovat na nově vzniklé situace. Prohlubujeme jejich zájem o techniku a nabízíme pocit úspěchu při práci. Zároveň jde také o velmi dobrou spolupráci v rámci mezipředmětových vztahů. 

aktivita-68

Velice zajímavé jsou pro žáky dva robotické, přesněji roboticko-modelářské kroužky. Mladší účastníci se seznamují se základy robotiky prostřednictvím robotické stavebnice Lego EV3 EDU. Učí se nejen základům algoritmizace a následně programování, ale také si při stavbě robota prakticky ověřují základní znalosti a zákonitosti z techniky, respektive fyziky. Zkušenější robotici přecházejí na konstrukce a programování svých vlastních robotů, postavených jen na základě jejich fantazie a předchozích zkušeností. Roboty jsou stavěny z různých materiálů (překližka, plast) a tím i různými technologiemi, společný je "mozek". Pro programování a řízení robota je využit v současnosti nejdostupnější a nejlevnější mikrokontrolér Arduino nano. Odměnou za hodiny strávené konstrukcí a programováním robotů jsou členům kroužku pocity úspěchu na robotických soutěžích.

aktivita-85

Hlavní náplní kroužku Plastikový modelář je stavba plastikových modelů letadel, tanků, lodí, aut a dalších modelů, které představují věrnou zmenšeninu reálné předlohy. Žáci se učí řadu řemeslných dovedností. práce s lepidly, tmely, barvami, dalšími materiály, barvení štětci, stříkání kamufláží airbrush pistolí, broušení a další. Výstupy jejich práce určitě potěší.

aktivita-86

Řezat, brousit, lepit, lakovat a další dovednosti se učí mladí modeláři v DDM Vila Tereza v Uničově. Hlavní náplní našeho kroužku je stavba volně létající modelů (házedla), RC modelů Vosa a také trénování samotného létání. 

aktivita-87

Workshopy na SŠP Olomouc nabízejí žákům řadu kreativních činností. V rámci jednoho z nich si žáci ze ZŠ vyzkoušeli možnosti práce s technickými stavebnicemi.

aktivita-88

Workshopy s náplní klempířských prací seznamují žáky s materiálem jako je pozinkovaný plech. Každý si vlastnoručně zhotoví pro radost výrobek, který si odnese s sebou domů.

aktivita-107

Kroužek Dílny seznamuje žáky s ručním nářadím pro opracování dřeva, kovů a plastů a jejich praktickým využitím. Cílem je naučit žáky bezpečně a samostatně pracovat s ručním nářadím (dle vlastního pracovního tempa) a také vnímat důležitost přírodních produktů. 

aktivita-108

Workshop Chemie v elektrotechnických oborech představuje žákům ze ZŠ témata z výuky chemie na SŠ. Krátký teoretický výklad např. o typech elektrod používaných v laboratoři provází hlavní praktická část, ve které je prováděna elektrolýza roztoku, neutralizační reakce a další výukové demonstrační pokusy z oboru anorganické i organické chemie. 

aktivita-109

Workshopy Kovoobrábění seznamují žáky s pracovními činnosti na dílně s kovoobráběcími stroji. Odborníci z řad pedagogů předvádějí ukázky obrábění na jednotlivých strojích a také hsou představeny hotové výrobky žáků SŠ, kteří na strojích pracují v rámci odborného výcviku. Účastníky workshopu zaujalo především předvedení CNC frézky.