Diskusní panel na téma podpůrných opatření v inkluzivní TV

Zaplaťpánbůh opadání COVID krize předznamenává i návrat ke klasickým formám seminářů tzv. „tváří v tvář“. Jednou z posledních nutností, jak se prostřednictvím on-line webináře dozvědět něco nového z oblasti inkluzivní tělesné výchovy (TV) využilo cca 20 zájemců. Od příštího školního roku, jak pevně doufáme, už budou on-line webináře jednou z možností (nikoliv nutností). 

„Rozvoj inkluzivní TV je jednou z priorit Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje a toho si moc vážíme“, i taková slova padla na webináři představujícím metodické materiály, které budou k dispozici pedagogům od začátku příštího roku. Díky spolupráci kraje, organizace CUOK a Fakulty tělesné kultury je možné systematickou podporu přetavit v praxi v něco hmatatelného, pro pedagogy, žáky i rodiče použitelného a prospěšného. 

Zkušenosti nabyté v průběhu celého projektu IKAP se úročí právě při tvorbě metodik zaměřených na inkluzivní TV a znamenající podporu pro celý vzdělávací proces. Olomoucký kraj by v těchto snahách měl hrát jednoznačný prim nejen v komparaci s ostatními regiony u nás, ale s přesahem i přeshraničním, což by také měla zabezpečit mezinárodní síť zabývajícím se tématem školních pohybových aktivit žáků se speciálními vzdělávacími potřebami známá v ČR pod označením aplikovaná tělesná výchova.

 

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Zástupce vedoucího Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc

Vedoucí Centra aplikovaných pohybových aktivit

Předseda České asociace aplikovaných pohybových aktivit

Fotogalerie