Hater, hate speech, malware, hoax, fake news, elfové, trolové……

Pokud máte pocit, že jste se octli v trošku jiném světě, tak si buďte jisti, že si tak chvílemi připadali účastníci vzdělávacího semináře pro pedagogické pracovníky s názvem Mediální gramotnost, který zorganizoval KMK ČG.

Seminář se uskutečnil 5. 3. 2020 na Střední škole polytechnické v Olomouci a zúčastnili se ho nejen členky KMK ČG, ale i další zájemci.

V úvodní části lektorka Mgr. Eva Frnková účastníkům objasnila základní pojmy mediální gramotnosti, které si všichni procvičili při práci s pracovními listy. Měli za úkol určit, v čem jsou si texty podobné a čím se liší, poznat, zda uvedený zdroj je důvěryhodný, seznámili se s manipulačními technikami, hodnotili jazykové prostředí a dozvěděli se, jaká je funkce titulku.

Následovala část vedená další lektorkou – Mgr. Barborou Peterovou, která se v oblasti mediální komunikace pohybuje již delší dobu. Teď došlo na termíny uvedené v titulku – hater, hoax, druhy hoaxů,  malware….. Všechny tyto pojmy byly účastníkům objasněny přímo při práci s textem. Lektorka uvedla základní pravidla, kterými bychom se měli řídit, abychom poznali realitu od fikce.

Semináře se zúčastnilo celkem 22 pedagogických pracovníků a rozhodně byl velmi přínosný. A jelikož jsme téma mediální gramotnosti zdaleka nevyčerpali, plánujeme na podzim roku 2020 pokračování.

Fotogalerie