Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II

Materiál je metodickou podporou navazující na výzvu Implementace krajských akčních plánů II vyhlášenou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na následujících stránkách nabízí odborní garanti projektu Podpora krajského akčního plánování konkrétní příklady aktivit a podaktivit, které mohou realizační týmy zařadit do projektů IKAP II. Příklady v sobě snoubí zkušenosti z probíhající realizace IKAP I v krajích a know-how garanta příslušného tématu. Příklady jsou řazeny dle číslování aktivit a podaktivit užívaného ve znění a specifikaci výzvy. Uživatel má možnost příklad vyhledat rovněž podle názvu či příslušné oblasti intervence (klíčového tématu) krajského akčního plánování. Odkazy pod názvy oblastí a jmény garantů vedou na web projektu P-KAP: k popisům témat, k dalším materiálům i ke kontaktům na garanty.

Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II