Novinky

Velké setkání o zdraví, pohybu i poruchách pozornosti

Velké setkání o zdraví, pohybu i poruchách pozornosti

Na půdě SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci se už po několikáté konal seminář zaměřený na podporu pedagogů při zapojování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových programů.

Aplikované pohybové aktivity projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a Speciálně pedagogická centra (SPC) Olomouckého kraje jdou ruku v ruce

Aplikované pohybové aktivity projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a Speciálně pedagogická centra (SPC) Olomouckého kraje  jdou ruku v ruce

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají systematicky zajištěnou podporu po celou dobu docházky do vzdělávacích institucí – od mateřský škol, přes základní a až po střední školy. Nastavení této podpory ve školách je v kompetenci speciálně pedagogických center, o jejichž službu rodiče dítěte žádají.

Projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky i pedagogy ze ZŠ

Projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky i pedagogy ze ZŠ

Dne 19. 6. 2019 proběhl na Střední průmyslové škole v Přerově projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky a pedagogy základních škol.

SOŠ nám. E. Husserla Prostějov připravila, ZŠ Jana Železného Prostějov hostila první ročník Gastrohrátek

SOŠ nám. E. Husserla Prostějov připravila, ZŠ Jana Železného Prostějov hostila první ročník Gastrohrátek

SOŠ na nám. E. Husserla a pět ZŠ okresu Prostějov završily 31. května 2019 celoroční spolupráci v rámci programu IKAP, který motivuje žáky ZŠ ke studiu tradičních řemeslných oborů.

Žáci ZŠ hravě zvládnout vyrobit i „ježka v kleci“

Žáci ZŠ hravě zvládnout vyrobit i „ježka v kleci“

V rámci projektu IKAP probíhá každý měsíc na Střední průmyslové škole strojnické  Olomouc pro žáky základních škol tematický workshop Den strojařem.

Olomoucká „Strojárna“ opět na stupních vítězů

Olomoucká „Strojárna“ opět na stupních vítězů

Dne 27.3.2019 se na Střední průmyslové škole strojnické Olomouc konal již 12. ročník regionální soutěže v CAD programování, kterého se zúčastnili zástupci z 8 středních odborných škol.

Učitelé ZŠ vyráběli LED diodové lampičky a řídili CNC stroje

Učitelé ZŠ vyráběli LED diodové lampičky a řídili CNC stroje

Na Střední průmyslové škole v Přerově se dne 23. 5. 2019 uskutečnil seminář věnovaný výměně zkušeností učitelů v oblasti polytechnické výchovy. Aktivity se zúčastnilo 18 pedagogických pracovníků z devíti základních škol a SVČ Atlas a BIOS v Přerově.

Jak vyučovat robotiku a programování

Jak vyučovat robotiku a programování

KMK ICT se sídlem na VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1. v rámci Metodického dne oborové didaktiky představil možnosti výuky robotiky.

Podpora talentů i nadaných „bez papíru“ na odborných školách

Podpora talentů i nadaných „bez papíru“ na odborných školách

V rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (IKAP) vzniklo Krajské centrum podpory nadání (KCPN). O jeho činnosti a cílech informuje Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D., vedoucí centra

Dinosauři nečetli, a …? A vymřeli!

Dinosauři nečetli, a …? A vymřeli!

Jak motivovat žáky ke čtení? Jak žáky naučit porozumět odbornému textu? Podobné a další otázky si kladli společně s přednášejícími pedagogové na tematickém setkání k podpoře čtenářské gramotnosti v BEA centru v Olomouci. Setkání zorganizovaly realizační týmy projektů KAP a IKAP.

Má poezie u současných žáků šanci? Může mít!

Má poezie u současných žáků šanci? Může mít!

Tvořivé nápady, jak pracovat s poezií, jak ji vhodně didakticky interpretovat a vůbec, jak motivovat žáky k četbě, byly předmětem workshopu v rámci Kabinetu čtenářské gramotnosti projektu IKAP.

Záhadné slovo IKAP otevírá cestu k učňovským oborům

Záhadné slovo IKAP otevírá cestu k učňovským oborům

Sdílená výuka, workshopy, kurzy, aneb učí nejen učitelé, ale i učni. A motivují mladší
„kolegy“ ze základních škol, aby se stali jejich spolužáky.