Novinky

Kabinet automobilní techniky zorganizoval seminář pro odborné pedagogy

Kabinet automobilní techniky zorganizoval seminář pro odborné pedagogy

Dne 10. 4. 2019 se na Švehlové střední škole v Prostějově uskutečnil seminář Technologie povrchových úprav tryskáním. Cílem semináře bylo seznámit učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku automobilních oborů s moderními technologiemi určenými k povrchovým úpravám tryskáním, termickými nástřiky kovů a dalšími navazujícími technologiemi.

KMK strojírenství organizoval seminář pro pedagogy CAD A CAM pro rapid prototyping – moderní SW a HW technologie

KMK strojírenství organizoval seminář pro pedagogy CAD A CAM pro rapid prototyping – moderní SW a HW technologie

V rámci projektu IKAP krajský metodický kabinet strojírenství pořádal dne 27. 3. 2019 odborný Seminář CAD a CAM pro rapid prototyping. Přednášel doc. Ing. Sadílek, Ph.D. z TU VŠB Ostrava
o moderních SW a HW technologiích pro návrh a výrobu funkčních vzorků nových výrobků.

KMK strojírenství uspořádal seminář pro pedagogy v Siemensu Mohelnice

KMK strojírenství uspořádal seminář pro pedagogy v Siemensu Mohelnice

Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

V rámci projektu IKAP - Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, který podporuje aktivity SŠ a ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, se dne 6.3.2019 uskutečnil v laboratoři Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova workshop s tématy z oboru chemie.

Krajský seminář RC APA

Krajský seminář RC APA

Dne 19. března 2019, proběhl v prostorách technologické haly Střední školy polytechnické na Rooseveltově ulici „Krajský seminář Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit IKAP Olomoucký kraj“, který navázal na úspěšný seminář z října 2018.  Letošního jarního semináře se zúčastnilo více jak 50 pedagogických pracovníků a Regionálních konzultantů  APA Olomouckého kraje.

RC APA na horách

RC APA na horách

V úterý 29. 1. 2019 proběhl v Koutech nad Desnou ve „Ski areálu Kareš“ seminář na téma: „Lyžování pro všechny“, který pořádalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit při projektu IKAP Olomouckého kraje.

Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Pracovní setkání se uskutečnilo 28. 1. 2019 v Technologické hale SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79. Na programu jednání bylo zhodnocení uplynulého roku 2018 a informace o plánovaných aktivitách jednotlivých krajských metodických kabinetů /KMK/ na další - 3. monitorované období realizace projektu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375.

 

Kraj hodlá více digitalizovat vzdělávání

Kraj hodlá více digitalizovat vzdělávání

Olomoucký kraj opět významně podpořil digitální vzdělávání. Letos již podruhé uspořádal konferenci akcentující aktuální trendy v odvětví. Konference s podtitulem Co by měl dnes Jan Amos na ploše se konala na začátku týdne v olomouckém Bea centru.

Aktivity v měsíci září - CKP 03 VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého, Šumperk

Aktivity v měsíci září - CKP 03 VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého, Šumperk

V měsíci září pokračovala realizace akčních plánů uspořádáním Metodického dne zaměřeného na využití kapesních počítačů ve výuce programování. Metodický den realizoval KICT a jeho součástí byla i sdílená výuka pro žáky i učitele ZŠ.

Metodický den na VOŠ a SPŠ v Šumperku

Metodický den na VOŠ a SPŠ v Šumperku

Dne 26.9. proběhl metodický den oborové didaktiky na VOŠ a SPŠ v Šumperku. Učitelé ZŠ a SŠ se přišli podívat na ukázkovou vyučovací hodinu, kde bylo demonstrováno využití kapesního počítače micro:bit pro výuku programování.

Krajské metodické kabinety se představily pedagogické veřejnosti

Krajské metodické kabinety se představily pedagogické veřejnosti

Na půdě Střední školy polytechnické Olomouc se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje v závěru minulého týdne setkali zástupci Krajských metodických kabinetů. Velmi konkrétně na něm ukázali, jak fungují tato centra podpory modernizace výuky polytechnických předmětů a vybraných gramotností pro pedagogy. Představeny byly i praktické součásti výuky, které připravují žáky na budoucí zaměstnání a zvyšují jejich konkurenceschopnost na trhu práce.