Novinky

Září v KMK ACH 10

Jaké aktivity měl v září v KMK ACH 10 - Střední škola logistiky a chemie, Olomouc?

Projekt IKAP vstupuje do další fáze

Projekt IKAP vstupuje do další fáze

Po úspěšném ustanovení 14 center kolegiální podpory (CKP) došlo k postupnému zahájení činností krajských metodických kabinetů (KMK), jejichž cílem je soustředění práce odborných učitelů a odborníků z firemní praxe, směřující k zvýšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání, podpoře žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků. Etablovaly se týmy, které pracují napříč středními i základními školami Olomouckého kraje. Do projektu IKAP jej jich zapojeno dohromady více než sedm desítek.

Vznikají Centra kolegiální podpory (CKP), absolventi budou mít vyšší konkurenceschopnost

Vznikají Centra kolegiální podpory (CKP), absolventi budou mít vyšší konkurenceschopnost

Zprovoznění portálu

Zprovoznění portálu

Dnes byla spuštěna první verze veřejného portálu www.ikap.cz. Obsah budeme postupně doplňovat.