Oborový seminář KCPN „Dopravní výchova - bezpečnost silničního provozu“

Dne 13. února 2020 proběhl na VOŠ a SŠA Zábřeh pod záštitou Krajského centra podpory nadání (KCPN) seminář na téma "Dopravní bezpečnost - bezpečnost silničního provozu" k podpoře práce pedagogů SŠ a ZŠ s nadanými žáky, za účelem osvěty bezpečného chování na pozemních komunikacích a snížení následků vážných úrazů mladistvých. Lektorem semináře byl soudní znalec Ing. Ivan Krejsa.

Seminář organizovaný Mgr. Martinem Poláchem (metodik-konzultant VOŠ a SŠA Zábřeh) se zaměřil na problematiku mladistvých v silničním provozu. Součástí byly i ukázky konkrétních situací v silničním provozu, kde mladiství hrají důležitou roli. Důraz byl kladen zejména na řešení rizikového chování mladistvých v silničním provozu a zapojení nadaných žáků do osvěty. 

Semináře se zúčastnilo 20 pedagogických pracovníků ze spolupracujících středních a základních škol. Seminář byl po obsahové stránce velmi zajímavý a všemi účastníky byl pozitivně hodnocen.

Fotogalerie