Řešení elektronických platforem a technologií pro využití v inkluzivní TV

Za jeden z efektů, které česká media označují jako pozitivní, pro období "COVID krize", lze považovat proces digitalizace. Tím je zřejmě myšleno zejména vytvoření řady on-line, e-learningových, webových a jiných platforem, které umožňují efektivní přenos informací bez osobního setkání. Je více než zřejmé, že tento proces nemohl nepostihnout ani oblast aplikovaných pohybových aktivit a Regionální centrum APA.

Právě proto se dne 6. 5. 2020 konal prostřednictvím platformy Google meet webinář zaměřený na vyhledávání a sdílení zdrojů s oblasti inkluzivní TV. Dílčím cílem bylo inspirovat pedagogy pro komunikaci a edukaci žáků v době školní nepřítomnosti (nemoc, opakované zdravotní indispozice pro výuku TV, současný stav epidemie). Pod vedením předního odborníka na aplikované pohybové aktivity Mgr. Ondřeje Ješiny, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc a vedoucího metodického Centra APA proběhl online seminář RC APA, kterého se zúčastnilo 32 pedagogů a pedagogických pracovníků, kteří byli seznámeni s možnostmi využití sociálních sítí, počítačových platforem k sebevzdělávání, ale i jako motivační prvek v realizaci jednotek současné tělesné výchovy. 

Součástí více než 40-ti slidové prezentace jsou i odkazy na edukační videa. Řada hypertextových odkazů a printscreenů pak vhodně doplňuje prezentované téma. Powerpointová prezentace, která je volně stažitelná na www.ikap.cz pak působí celistvým dojmem i pro budoucí využití po všech těchto nemilých událostech tohoto jara.

Mgr. Ondřej Ješina Ph.D.

Fotogalerie