VIDEOKONFERENCE KMK MG 02

Dne 31. 3. 2020 se poprvé v rámci projektu IKAP konalo pod záštitou kabinetu matematické gramotnosti on-line setkání pedagogů středních škol a odborníků z praxe z vysokých škol. Hlavním cílem bylo vypořádat se s nelehkou situací, ve které jsme se všichni ocitli. Ze dne na den musely školy zahájit distanční vzdělávání žáků bez předchozí přípravy.  Každý předmět navíc vyžaduje speciální formy a metody práce. Proto se 31 pedagogů různého stupně vzdělávání sešlo pomocí videohovoru služby Google Hangouts Meet. Všichni účastníci byli tak seznámeni s touto velice snadnou technologii. Její obrovskou výhodou je, že se nemusíte zabývat tím, jestli mají spolupracovníci nebo žáci správný účet nebo plugin. Díky rychlému a snadno použitelnému rozhraní je připojení velmi snadné. Aby byla koordinace práce efektivní, jak pro pedagogy, tak pro jejich žáky, byl probrán celý „balíček Google“ vhodný pro e-learningové metody. Největší zájem projevili učitelé o Google Classroom.

1. Google Classroom – komplexní tvorba výukových materiálů

2. Google Disk

3. Gmail

4. Google Hangouts Meet ->Google kalendář (tvorba pozvánek na

videokonference)

5. YouTube

Na závěr této části konference se účastníci věnovali způsobu on-line testování žáků. Pro tento účel byl

vybrán program QUIZIZZ, protože se dá velice vhodně propojit právě s Google Classroom. Navíc splňuje

i další z našich požadavků, a to zápis matematických výrazů.

Fotogalerie