Střední průmyslová škola, Havlíčkova, Přerov

Střední průmyslová škola, Havlíčkova, Přerov

sídlo: Přerov, 75002, Havlíčkova 377/2

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Spolupracující základní školy

  • Základní škola Přerov, Želatovská 8
  • Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace
  • Základní škola a Mateřská škola Kokory

Ukázky aktivit

aktivita-17

Kroužek CNC obrábění - žáci při programování součástky (šachové figurky), kterou si sami navrhli na stanici Siemens.

aktivita-26

Práce na CNC soustruhu - žáci si navrhnutou šachovou figurku obráběli na CNC soustruhu.

aktivita-27

Kroužek CNC - žáci nastavují nulové body podle skutečně naměřených hodnot.

aktivita-28

Kroužek strojírenství - řezání, žáci používali ruční nářadí , byli seznámeni s jejich manipulací a BOZP při práci s tímto nářadím.

aktivita-29

Kroužek strojírenství - výroba dřevěné pinzety,

Žáci základních škol si při výrobě pinzety vyzkoušeli svou zručnost při řezání, pilování a přitloukání hřebíčků.

aktivita-30

Kroužek strojírenství - výroba dřevěného svícnu.

K praktickým činnostem patřilo řezání, pilování, vrtání, lepení a kompletace výrobku - dárku k Vánocům.

aktivita-31

Kroužek strojírenství - výroba krmítka. 

K novým činnostem patřilo ohýbání plechu a natírání. Výroba krmítka podporovala také enviromentální výchovu.

aktivita-32

Soutěž ROBOTIX - zápasy sumo. Žáci si porovnávají kvalitu svých robotů a programů v zápasech se soupeři.

aktivita-33

Soutěž ROBOTIX - sledovač čáry LEGO. Žáci testují a ověřují správnost programu - přesnost sledování čáry.

aktivita-37

Kroužek IT zábavné programování - žáci sestavují program pro microbit.

aktivita-39

IT zábavné programování - měření venkovní a okolní teploty pomocí microbitu.

aktivita-41

kroužek elektrotechniky - žáci sestavují číslicové elektronické obvody na stavebnici Voltík.

aktivita-42

Kroužek elektrotechniky - žáci sestavují model vláčku s pohonem na solární energii.

aktivita-43

Robokroužek - žáci připravují odolnou konstrukci robota pro zápasy sumo a volí vhodnou strategii proti soupeři.

aktivita-44

Robokroužek - žák sestavuje chodícího robota Golema, který se volně pohybuje po místnosti a musí se vyhnout překážkám.

aktivita-45

Projektový den - spolupráce učitelů SŠ a ZŠ, seznámení s programovatelnou jednotkou micro:bit a její využití ve výuce informatiky a fyziky.

aktivita-47

Workshop - finanční gramotnost.

Žáci a učitelé se seznámili se základními pojmy finanční gramotnosti, naučili se sestavit rodinný rozpočet a své znalosti zúročili při deskové hře.

aktivita-48

Workshop - práce se stavebnicí BOFFIN. Žáci si ověřují základní principy z elektrotechniky a fyziky. Učitelé základních škol tak mohou smysluplně zpestřit svou výuku.