Novinky

Semináře Regionální centrum APA pokračují i v podzimním online prostoru

Semináře Regionální centrum APA pokračují i v podzimním online prostoru

Nesnadné chvíle prožívá české školství a vlastně celá republika. V těchto problematických a vzdělávání nepřejících časech však v aktivitě neustává Regionální centrum APA. Naštěstí v aktivitě nepřestávají ani pedagogové a další zájemci účastnící se online seminářů. V září a říjnu jsme pro Vás připravili sérií hned čtyř takových.

Tři dny s RC APA o rozvoji pohybové gramotnosti

Tři dny s RC APA o rozvoji pohybové gramotnosti

Ve dnech 25. – 27. 8.2020 na Střední škole polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc se   pod  názvem „Děti, žáci a studenti v současné inkluzivní školní tělesné výchově, školních i  mimoškolních pohybových aktivitách“ (teorie a praxe) konaly vzdělávací semináře zaměřené na  podporu pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti a aktivního zapojení všech dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit.

5.MO  činnosti RC APA končí, 6.MO začne

5.MO činnosti RC APA končí, 6.MO začne

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážené kolegyně a Vážení kolegové z oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit, jak jistě víte v Olomouckém kraji od 1.1.2018 tedy 5 MO (5 půlročních monitorovací období) je Centrem uznávání a celoživotního učení (CUOK) realizován projekt Implementace krajského akčního plánu (IKAP). V tomto projektu za dobu jeho realizace byla podpořena spousta pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů v oblastech polytechnického, odborného vzdělávání, gramotností a oblasti práce s nadanými. Součástí všech jeho úžasných  aktivit, velmi přínosných pro všechny zúčastněné a následně pro celou společnost byla a je činnost Regionálního centra APA (RC APA).

Regionální centrum APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) připravuje a Vás zve

Regionální centrum APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) připravuje a Vás zve

Aktivní zapojení dětí, žáků i studentů do předškolního, školního a odborného vzdělávání a rozvoj jejich pohybové gramotnosti ve školní tělesné výchově a dalších školních i mimoškolních pohybových aktivitách je důležitou součástí harmonického rozvoje ve všech oblastech jejich osobností.