Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

Střední škola technická a obchodní, Kosinova, Olomouc

sídlo: Olomouc, 77900, Kosinova 872/4

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Garant aktivit na ZŠ

Spolupracující střední školy

  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Spolupracující základní školy

  • Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace
  • Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okres Olomouc
  • Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace

Ukázky aktivit

aktivita-80

Sdílený projektový den pro ZŠ Hlubočky


Sdílený projektový den pro žáky ZŠ a SŠ byl prvním seznámením s inteligentními instalacemi. Žáci se seznámili s využívaným systémem - Loxone. Poté si vyzkoušeli  naprogramování a ovládání mobilním telefonem - spínání světel, stmívání světel, ovládání RGB světelných okruhů, časování světel, odchodová tlačítka, inteligentní vytápění, ovládání vrat a brány. Tento sdílený projektový den měl za úkol ukázat žákům vývoj elektroinstalací - inteligentní elektroinstalace, které mohou uživatelé ovládat aplikací v mobilním telefonu či počítači.

aktivita-124

Soutěž byla organizována pro žáky 8. a 9. tříd partnerských ZŠ. Úkolem bylo dle zadání naprogramovat, zapojit na cvičných panelech, odladit a odzkoušet inteligentní ovládání domu - osvětlení, RGB pásky, stmívání svítidel, zabezpečovací systém domu.

aktivita-125

Žáci z ZŠ Gorkého Olomouc se v rámci workshopu seznámili se základními el. veličinami - napětím, proudem a odporem. V první části zapojovali jednoduchý el. obvod s žárovkou a měřícími přístroji - ampérmetru a voltmetru. Změřili voltampérovou charakteristiku žárovky. V druhé části se učili ovládat svítidla pomocí tzv. impuizního relé.

aktivita-126

Seminář pro učitele ZŠ a SŠ byl zaměřen na využití experimentálního systému PASCO. Především šlo o sdílení zkušeností v oblastech zobrazování a vyhodnocování naměřených dat, získání metodických materiálů ve výuce, práci s jednotlivými senzory Pasco, export naměřených dat a jejich využití pro laboratorní protokol atd.

aktivita-127

Soutěž pro žáky partnerských ZŠ zaměřená na silnoproudé rozvody - zapojení spínačů, impulsního relé, měření VA charakteristik a grafické zpracování naměřených hodnot.