Jak vyučovat robotiku a programování

KMK ICT se sídlem na VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1. v rámci Metodického dne oborové didaktiky představil možnosti výuky robotiky. Ing. Vojtěch Dorňák - člen krajského metodického kabinetu ICT, přednesl teoretický základ výuky, a pak následovala ukázka vzorové učební hodiny. Účastníci si vyzkoušeli řídit elektroniku pomocí kapesního počítače. Další ukázka vzorové učební hodiny následovala na spolupracující ZŠ, kde účastníci viděli zaběhnutou, materiálně i personálně nadstandardně zajištěnou výuku s využitím programování a robotiky, kterou vedl Mgr. Michael Veselý - garant aktivit na ZŠ. Cílem setkání bylo zkvalitnění práce učitele v metodice výuky programování a robotiky.

Fotogalerie