Kabinet automobilní techniky zorganizoval seminář pro odborné pedagogy

MODERNÍ TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV TRYSKÁNÍM

Dne 10. 4. 2019 se na Švehlové střední škole v Prostějově uskutečnil seminář Technologie povrchových úprav tryskáním. Cílem semináře bylo seznámit učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku automobilních oborů s moderními technologiemi určenými k povrchovým úpravám tryskáním, termickými nástřiky kovů a dalšími navazujícími technologiemi.

Jedná se o moderní trendy nejen v oblasti automobilního průmyslu, ale i v dalších strojírenských oborech a odvětvích. Tato moderní technologie zaujala všechny přítomné, kteří měli k přednášejícímu řadu praktických dotazů. Zajímavé byly také praktické ukázky. Vznikly nové podněty do výuky žáků v rámci odborných předmětů a náměty na realizaci odborných exkurzí ve firmách, které používají tyto technologie.

Fotogalerie