KMK strojírenství organizoval seminář pro pedagogy CAD A CAM pro rapid prototyping – moderní SW a HW technologie

V rámci projektu IKAP krajský metodický kabinet strojírenství pořádal dne 27. 3. 2019 odborný Seminář CAD a CAM pro rapid prototyping. Přednášel doc. Ing. Sadílek, Ph.D. z TU VŠB Ostrava
o moderních SW a HW technologiích pro návrh a výrobu funkčních vzorků nových výrobků. Po úvodní teoretické části přednášky následovaly praktické ukázky konstrukční a technologické přípravy dílců. Podrobné ukázky jednotlivých výrobních fází byly ukončeny ukázkou kompletního výrobku - rámu koloběžky.

Zajímavou částí byla také ekonomická analýza aditivní výroby dílců, která prokázala životaschopnost těchto technologií. Závěr přednášky byl věnován technologickým možnostem aditivních SLS technologiím tisku 3D objektů. Přednášku sledovalo 52 posluchačů,  učitelů, ale také odborníků z praxe.

Fotogalerie