Krajské metodické kabinety se představily pedagogické veřejnosti

„Bylo to velmi zajímavé setkání, vnímal jsem na něm nadšení škol nadále se modernizovat, zvyšovat kvaltu svého vzdělávání a tím pádem získat své žáky. Trh práce neustále hledá nové žáky technických a přírodovědných oborů. Takže uplatnitelnost těchto žáků je stoprocentní a jsem rád, že jsou za námi doby, kdy v technických odvětvích byly nízké platy. Dnes už zaměstnavatelé žákům dopředu oznamují, za jakých podmínek, i těch platových, budou u nich v budoucnu pracovat,“ pochvaloval si akci vedoucí odboru školství a mládeže Olomouckého kraje Miroslav Gajdůšek.

„Byla to unikátní záležitost, kabinety se takto měly možnost potkat vůbec poprvé. Představily se širší nejen pedagogické veřejnosti a ukázaly oblasti svého zájmu, aktivity, které za půl roku od startu projektu uskutečňují,“ vysvětlil vedoucí projektu IKAP Tomáš Kocych. Krajských metodických kabinetů je celkem patnáct. „Dvanáct z nich je zaměřených na podporu polytechnického vzdělávání v různých oborech, které nabízejí střední odborné a vyšší odborné školy v kraji. Tři zbývající kabinety jsou zaměřeny obecněji, a to na podporu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti,“ doplnil šéf projektu.