Krajský seminář RC APA

Dne 19. března 2019, proběhl v prostorách technologické haly Střední školy polytechnické na Rooseveltově ulici „Krajský seminář Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit IKAP Olomoucký kraj“, který navázal na úspěšný seminář z října 2018.  Letošního jarního semináře se zúčastnilo více jak 50 pedagogických pracovníků a Regionálních konzultantů  APA Olomouckého kraje.

Seminář byl rozdělen do tří dvouhodinových bloků. První blok na téma „Děti, žáci a studenti s poruchou autistického spektra“, přednesla Mgr. Monika Smolíková, která je členem Centra podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň působí na Ústavu speciální pedagogiky při PdF UP v Olomouci. Druhý blok měl dvě základní témata „Význam pohybu, psychomotorický vývoj, jeho vliv na motoriku ve školním věku“ a „Zdravý životní styl a obezita“, těm se věnovala Mgr. Michaela Lehnertová z Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, která je také Regionálním konzultantem RC APA IKAP Olomoucký kraj. Ve třetím bloku vystoupil psycholog Mgr. Michal Vičar, Ph.D. z katedry rekreologie FTK UP v Olomouci s tématem „Pohybové nadání a sportovní talent v současné společnosti“.

 Všechna témata byla podána formou teoretických přednášek, které byly doplněny praktickými interaktivními vstupy, ale i dotazy z širokého pléna přítomných kolegů. Celý seminář proběhl v příjemné atmosféře a věřím, že většina zúčastněných se vracela domů obohacena o nové poznatky a zkušenosti, které jim mohou pomoci v jejich dalším profesním i osobnostním rozvoji.

 

Mgr. Jakub Válek, Ph.D.

Regionální konzultant APA

 IKAP Olomoucký kraj