Má poezie u současných žáků šanci? Může mít!

Tvořivé nápady, jak pracovat s poezií, jak ji vhodně didakticky interpretovat a vůbec, jak motivovat žáky k četbě, byly předmětem workshopu v rámci Kabinetu čtenářské gramotnosti projektu IKAP. Více než dvě desítky metodiků – konzultantů, vyučujících ze spolupracujících základních škol, pracovníků Knihovny města Olomouce, odborníků z praxe a týmových manažerů projektu diskutovalo tuto problematiku v rámci praktického semináře „Tvořivá práce s poezií“. Účastníci si pod vedením Doc. Mgr. Jaroslava Valy, Ph.D. z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na vlastní kůži vyzkoušeli psát svoje vlastní verše, poznali, jaký je rozdíl mezi recitací básně a její zhudebněnou podobou a jak tato poezie působí na žáky.

Mezi některé z příčin nezájmu žáků o poezii zúčastnění zařadili například zahlcenost elektronickým obsahem, formální vztah učitele k látce nebo absenci smyslu znalosti principu a stavby poezie. Naopak za vhodné formy „zpřístupnění“ poezie žákům označili výběr textů vzhledem k věku, představení více textů téhož autora, práci se zhudebněnými texty nebo jejich výtvarné ztvárnění. Jako vhodná metoda ozvláštnění výuky se ze zkušeností některých pedagogů jeví tzv. storytelling, což je umělecká disciplína a edukační prostředek zároveň. Vyprávění příběhů ze života autorů společně s ukázkami jejich díla totiž aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.

Mgr. Tomáš Kocych – týmový manažer

Fotogalerie