Olomoucká „Strojárna“ opět na stupních vítězů

Dne 27.3.2019 se na Střední průmyslové škole strojnické Olomouc konal již 12. ročník regionální soutěže v CAD programování, kterého se zúčastnili zástupci z 8 středních odborných škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích – v kategorii  2D studenti (11 soutěžících), v kategorii 3D studenti (16 soutěžících)
a v kategorii 3D učitelé (4 učitelé).

Regionální soutěž je jednou ze soutěží určených pro nadané žáky, jejichž studijní rozvoj je podporován v rámci projektu IKAP Krajským centrem podpory nadání (KCPN). Implementace výstupů KCPN směrem k žákům a pedagogům je na školách zajištěna prostřednictvím metodiků – konzultantů, kteří se například spolupodílejí na organizaci soutěží, komunikují s pedagogy, mapují situaci v oblasti péče
o nadané a mimořádně nadané žáky a zprostředkovávají aktivity KCPN na školách.  

Soutěž probíhala pod záštitou náměstka hejtmana Ladislava Hynka. Soutěž podpořily a hodnotné ceny do soutěže věnovaly  Olomoucký kraj a strojírenské firmy regionu: CAD.cz, Enetex, Hella, Nestlé, Adeon, Robertshaw, Sigma, Miele, Weba, PSP Engineering, Honeywell, John Crane, Wanzl, Edwards, Koyo, Meopta, Mubea, SSI Schäfer, Panav, Dormer Pramet, Windmöller &Hölscher. Zástupci firem se ve spolupráci s vyučujícími SPŠS Olomouc podíleli rovněž na přípravě zadání soutěže a během soutěže zasedli v komisích v rolích hodnotitelů.

I když všechny zúčastněné školy přijeli do Olomouce s cílem získat co nejlepší umístění, soutěž se nesla v přátelské tvůrčí rivalitě. Ke zdárnému průběhu soutěžního klání přispěl bezesporu i zajímavý doprovodný program. Ve dvou blocích proběhla přednáška docenta Martina Sadílka z Vysoké školy báňské na téma 3D technologie ve strojírenství. Zástupci vybraných partnerských firem si připravili pro studenty prezentace, ve kterých představili profesní záběr a strategii firmy a možnosti pracovního uplatnění pro absolventy středních i vysokých škol.

Hodnotící komise měla i letos nelehký úkol, v některých kategoriích byly výkony soutěžících velmi vyrovnané. Na stupních vítězů se ve 12. ročníku soutěže umístili:

Kategorie 2D

3. místo: Otakar Stejskal, SPŠ Přerov

2. místo: Martin Janiš, SPŠS Olomouc

1. místo: Jakub Kalivoda, SPŠ Přerov

Kategorie 3D studenti

3. místo: Vladimír Procházka, SPŠS Olomouc

2. místo: Jakub Záhora, SPŠS Olomouc

1. místo: Tomáš Sotorník, SSŠS Lutín

Kategorie 3D učitelé

3. místo: Ing. Ivana Horáková, SPŠ Přerov

2. místo: Martin Tomášek, VOŠ  a SPŠ Šumperk

1. místo: Ing. Adam Šiška, SPŠS Olomouc

Školy celkově:

3. místo: VOŠ a SPŠ Šumperk

2. místo: SPŠ Přerov

1. místo: SPŠS Olomouc                                                 

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc potvrdila svými výsledky ve všech soutěžících kategoriích, že se právem řadí mezi prestižní odborné školy Olomouckého kraje a že v konkurenci technicky zaměřených škol obstojí na výbornou.

Slunečné jarní počasí zpříjemnilo všem soutěžícím, hodnotitelům i pořadatelům setkání, jehož cílem není jen srovnání odborných znalostí, ale také získání nových zkušeností, kontaktů a impulzů pro další práci. Úsměvy ve tvářích soutěžících, zástupců firem i škol svědčí o úspěšném 12. ročníku soutěže. Strojařina má budoucnost a šikovní strojaři se o svoji profesní kariéru bát nemusí.  

Fotogalerie