Projekt IKAP vstupuje do další fáze

Proběhly první semináře pro pedagogy na téma vyhledávání a podpory nadaných žáků odborných škol, které seznámily účastníky například s projektem pro rozvoj kreativních a konstrukčních dovedností, řešení technických problémů a rozvíjení schopnosti pracovat s různými materiály inspirovaným soutěží v USA.

Několik realizovaných workshopů seznámilo zejména učitele tělesné výchovy s úvodem do problematiky aplikovaných pohybových aktivit (APA) v centrech kolegiální podpory i dalších školách po celém Olomouckém kraj.

V současnosti stojí projekt před nákupem vybavení jednotlivých odborných kabinetů a center za více než 37 milionů korun, které už na podzim umožní naplno rozvinout odborné činnosti plánované v projektu s tomu odpovídajícím vybavením.

Procesu pořízení majetku, strojů a zařízení podle specifikací, které jednotlivé střední školy zaslaly, se ujme specializovaná firma, jež vzejde z výběrového řízení. To bude co nevidět zahájeno výzvou k podání nabídek.

Materiál a investice, o které v projektu jde, představují širokou škálu produktů od nezbytného vybavení výpočetní technikou a elektronikou, přes zařízení pro gastronomii, stroje, diagnostiku či nábytek, až po mobilní televizní studio nebo třeba elektromobil.