PROJEKTOVÝ DEN „Krok za krokem“ na Střední škole logistiky a chemie

I v novém školním roce 2019/2020 pokračují zajímavé projektové dny pro žáky ze ZŠ. Ten první, který proběhl 1. 10. 2019, připravila vedoucí volnočasových aktivit pro žáky 9. ročníku spolupracující ZŠ Holečkova v Olomouci. Po úvodním přivítání, seznámení s obsahem hodiny a poučení o bezpečnosti při práci dostali žáci pracovní listy se zadáním.

Úkolem žáků bylo Stanovení celkové tvrdosti vody, posléze stanovení vápenaté a hořečnaté tvrdosti u vzorku pitné vody, kterou si měli přinést s sebou do laboratoře. Žáci pracovali samostatně každý na vlastním stanovišti s podporou pedagoga  - nabírali pipetou, měřili odměrným válcem, přimíchávali amoniakální roztok, promíchávali indikátor, titrovali do požadované barvy a zapisovali naměřené hodnoty, převáděli jednotky, prováděli výpočty a závěrem porovnávali získané výsledky.

Fotogalerie