Projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky i pedagogy ze ZŠ

Dne 19. 6. 2019 proběhl na Střední průmyslové škole v Přerově projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky a pedagogy základních škol. Projektový den byl rozdělen do dvou částí. V první se žáci seznámili zábavnou formou se základními pojmy z oblasti finanční matematiky, zahráli si pomocí dotykových zařízení vědomostní soutěž (vytvořeno na Kahoot) a shlédli výukové video.
Ve druhé části se žáci rozdělili do skupin a získané znalosti mohli uplatnit při hře klasické deskové hry nebo její on-line verzi. Akce se zúčastnilo celkem 17 pedagogů základních i středních škol a 35 žáků základních škol. Pozváni byli také odborníci z praxe a garant KMK MG.

Fotogalerie