RC APA IKAP Olomouckého kraje na horách

Ve čtvrtek dne 30.1.2020 proběhl ve Ski areálu Kareš v Koutech nad Desnou seminář na téma: „Lyžování s APA, aplikované přizpůsobené lyžování pro všechny“, který pořádalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit při projektu IKAP Olomouckého kraje. 

Semináře se zúčastnili pedagogičtí pracovníci z oblasti školní tělesné výchovy a pohybových aktivit Olomouckého kraje, v rámci sebevzdělávání byla účast povinná pro regionální konzultanty RC APA IKAP Olomoucký kraj v čele s jeho vedoucím PhDr. Martinem Lajzou, kteří se rovněž podíleli na organizaci a hladkém průběhu semináře. Aktivně se zapojili také konzultanti APA z partnerského projektu FTK UP Olomouc (APIV).

Seminář byl rozdělen do dvou vzdělávacích oblastí: 

V prvním, dopoledním bloku se pod vedením Mgr. Radima Antela a Mgr. Martina Dostála (lektoři a školitelé z ČSLŠ) účastníci dozvěděli o moderních a nových trendech v didaktice lyžování, dále také o možnostech certifikací a rekvalifikací Instruktora lyžování.

 Druhý, odpolední blok byl věnován oblasti aplikovaného (přizpůsobeného) lyžování. Didaktice osob se zrakovým postižením se věnoval Mgr. Radim Antel (místopředseda Svazu lyžařských škol v ČR), účastníci měli možnost si vyzkoušet, jaké to je lyžovat s omezeným zrakovým vnímáním, nevidomý a rovněž i práci průvodce dané osoby. Lyžování osob s tělesným postižením se věnovaly lektorky z Centra APA FTK UP Olomouc Mgr. Radka Bartoňová, Ph.D. a Mgr. Lucie Ješinová, ty provedly účastníky základy lyžování na monoski.

V průběhu semináře nás poctili návštěvou PeadDr. Jiří Polášek, vedoucí realizačního týmu projektu IKAP, ředitel sdružení CUOK Olomouc a Mgr. Renata Mišová garantka aktivit RC APA v projektu. Na semináři byl přítomen i tým televize Morava, který zde natáčel z akce reportáž, ta by měla být ve vysílání Zpravodajství 5.2,2020.

Celý seminář proběhl za příznivých sněhových a klimatických podmínek ve výborné atmosféře a to díky aktivnímu a pozitivnímu přístupu všech účastníků.

Bc. Eliška Vodáková regionální konzultantka APA IKAP Olomoucký kraj

Fotogalerie