RC APA na horách

V úterý 29. 1. 2019 proběhl v Koutech nad Desnou ve „Ski areálu Kareš“ seminář na téma: „Lyžování pro všechny“, který pořádalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit při projektu IKAP Olomouckého kraje.

Semináře se zúčastnilo deset pedagogických pracovníků z Olomouckého kraje, převážně učitelů TV a v rámci sebevzdělávání také pět konzultantů RC APA IKAP Olomoucký kraj, v čele s jeho vedoucím PhDr. Martinem Lajzou. Seminář byl rozdělen do třech dvouhodinových vzdělávacích bloků. 1. Outdoorové hry a aktivity v zimní přírodě, které vedl Mgr. Jakub Válek, Ph. D. (konzultant RC APA IKAP Olomoucký kraj). 2. Moderní a nové trendy v didaktice lyžování, které vedl Mgr. Radim Antel (místopředseda Svazu lyžařských škol ČR). 3. Aplikované lyžovaní v praxi – didaktika lyžování osob se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením nebo žáků se speciálními vzdělávacími podmínkami. Tuto část vedli lektoři z FTK UP Olomouc: PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph. D. (vedoucí katedry APA + vedoucí sekce sjezdového lyžování a více prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců) a Mgr. Ondřej Ješina, Ph. D. (zástupce vedoucího katedry APA + předseda České asociace aplikovaných pohybových aktivit). Ski areál Kareš se ukázal jako velice vhodný jednak kvůli flexibilitě a optimálnímu sklonu sjezdovky pro didaktiku lyžování, ale i možnosti aktivit ve volném terénu. Seminář proběhl ve výborné atmosféře, díky aktivnímu přístupu všech zúčastněných, vynikajícím sněhovým a klimatickým podmínkám a v neposlední řadě díky pomoci žáků se ZP v roli figurantů. Tímto děkujeme všem lektorům, dále učitelům a žákům SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 a SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 124/2.

Mgr. Jakub Válek Ph.D.

Fotogalerie