Regionální centrum APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) připravuje a Vás zve

Aktivní zapojení dětí, žáků i studentů do předškolního, školního a odborného vzdělávání a rozvoj jejich pohybové gramotnosti ve školní tělesné výchově a dalších školních i mimoškolních pohybových aktivitách je důležitou součástí harmonického rozvoje ve všech oblastech jejich osobností. Co se týká rozvoje pohybové gramotnosti, tak ten je zde velmi podstatný a pro zdravý rozvoj, funkci celého lidského těla nepostradatelný. Dostatek podnětů ve všech oblastech je tou nejlepší cestou jak dosáhnout pozitivní výsledek. Veškeré pohybové činnosti aplikované vhodným způsobem jsou neopominutelnými v životě dítěte, žáka a studenta, člověka. Někdy jsme postaveni před otázku. Co s těmi dětmi, žáky či studenty mám dělat, když každý z nich je jiný? Od toho je pedagogický pracovník, aby vhodnou cestu k jejich aktivnímu zapojení našel. Jedna z forem je setkávání pracovníků, odborníků z daných oblastí s pedagogy a problému se věnovat, nalézat cestu k jeho odstranění. Tuto cestu Vám nabízíme my RC APA v projektu IKAP Olomouckého kraje, zveme Vás na pracovní semináře, které pod vedením odborníků z daných oblastí by měl být přínosem pro všechny zúčastněné!

V současné době v Olomouckém kraji je realizován Centrem uznávání a celoživotního učení (CUOK) projekt Implementace krajského akčního plánu (IKAP), jeho nedílnou součástí je oblast Společné vzdělávání ve které je zahrnuta činnost Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA), podrobné informace naleznete na www.ikap.cz.

RC APA se zabývá podporou pedagogických pracovníků v aktivním zapojení dětí, žáků a studentů i se Speciálními vzdělávacími potřebami do školní tělesné výchovy a školních i mimoškolních pohybových aktivit, v této oblasti je součástí poradenské činnosti PPP, SPC Olomouckého kraje. (Tvorbou IVP, poradenstvím v dané oblasti, využití Podpůrných opatření atd.)

 

Připravujeme semináře na téma:        

Děti, žáci a studenti

v současné inkluzivní školní tělesné výchově, školních i mimoškolních

pohybových aktivitách

teorie + praxe

25.8.2020  (zaměřeno na rozvoj pohybové gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání / MŠ)

Psychomotorika a její postavení v současném inkluzivním předškolním vzdělávání.

Specifika poradenského systému u dětí předškolního věku

Všeobecná pohybová gramotnost 

26.8.2020   (zaměřeno na rozvoj pohybové gramotnosti žáků v základním školním vzdělávání / ZŠ)

Pohybové – sportovní – upolové – cílové hry a jejich využití v současné inkluzivní školní tělesné výchově 

27.8.2020  (zaměřeno na rozvoj pohybové gramotnosti žáků a studentů v odborném a středním vzdělávání / OU, SŠ))

Fitness – sebeobrana – kondice – upoly a jejich využití v současné inkluzivní školní tělesné výchově

Více informací na přiloženém plakátu! Těšíme se na Vaši účast!


PhDr. Martin Lajza, vedoucí RC APA IKAP Olomoucký kraj (e-mail: m.lajza.metodikapa@gmail.com)

Seminář RC APA - plakát

Přihláška na seminář RC APA 25.8.2020

Přihláška na seminář RC APA 26.8.2020

Přihláška na seminář RC APA 27.8.2020