Semináře Regionální centrum APA pokračují i v podzimním online prostoru

Nesnadné chvíle prožívá české školství a vlastně celá republika. V těchto problematických a vzdělávání nepřejících časech však v aktivitě neustává Regionální centrum APA. Naštěstí v aktivitě nepřestávají ani pedagogové a další zájemci účastnící se online seminářů. V září a říjnu jsme pro Vás připravili sérií hned čtyř takových. 

V rámci prvního semináře realizovaného 30. 9. informoval prezentující dr. Ondřej Ješina o připravovaném projektu, který s podporou Olomouckého kraje pokračuje, inovuje a rozšiřuje dosavadní činnost RC APA pro následující 3-leté období. Účastníci byli seznámeni s tím, že při jeho plánování tým realizátorů vychází z výsledků pilotní práce v rámci 2 klíčových projektů. Jedním z nich byl projekt ve výzvě "APIV" s působností v celé ČR kromě Prahy a Olomouckého kraje. Druhým byl projekt výzvy "IKAP I", který pokryl právě zbývající Olomoucký kraj. Vnitřní evaluací, analýzou pozitiv a odhalením negativ spojených s působností konzultantů APA hodlá tým nastavit systém podpory pedagogickým pracovníkům v těsné kooperaci s PPP a SPC Olomouckého kraje, tak, aby bylo možná dostupná metodická podpora i rodičům žáků se SVP. Prezentace se také týkala zakomponování RC APA do speciálně pedagogického poradenského systému Olomouckého kraje, včetně toho, že řídícím pracovištěm pro řešení tohoto projektu je Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci a projekt se významně zaměří i dalších klíčových aktivit, a to kariérové poradenství u žáků výučních oborů a prevence předčasného odchodu ze vzdělávání.

Druhý seminář konaný 1. 10. a vedený prof. Hana Válkovou pak řešil nesmírně aktuální téma zaměřené na motivaci žáků (částečně i pedagogů) v období nepřímé výuky a sociální odloučení v období „COVID“, kde je distančního vzdělávání dominantně využívána i pro oblast školní TV. Prezentující se z psychologického hlediska zamýšlela nad postupy a prioritním zaměřením pedagogům pro podporu zvýšení zájmu žáků o pohyb, a to i v období, kdy je autoritami TV považována za zbytný všeobecně vzdělávající předmět.

Následně 5. 10. dr. Iva Machová velmi prakticky orientovanou prezentací seznamovala účastníky o prostředcích pro zvyšování úrovně motorických schopností a v závislosti na to i dovedností u žáků v inkluzivním prostředí. Natočená prezentace bude jistě i v budoucnosti velmi vhodným elementárním edukativně orientovaným materiálem například pro asistenty pedagoga řešícím bezprostředně podporu konkrétních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Posledním prezentujícím pak byl 13. 10. dr. Michal Vičar, jehož jeden z profesních profilů je i oblast práce se sportovním talentem a nadáním. Prezentující se pokusil o obecné teoretické vymezení této problematiky s praktickými aplikacemi. Diskusní část pak byla zaměřena i na oblast dětí, mládeže i dospělých se zdravotním postižením.

 

Tyto 4 online semináře završily dosavadní etapu implementace inkluzivních přístupů do prostředí školní TV a současně s tím předznamenaly i další tříletou etapu činnosti RC APA, které opouští zázemí organizace CUOK, která ve spolupráci s Olomouckým krajem a Fakultou tělesné kultury vytvořila podmínky pro působení v oblasti aplikované tělesné výchovy v celém regionu. Děkujeme za vytvoření těchto podmínek a zároveň za možnost, která pro nás byla vytvořena. Zkušenosti z působnosti v projektu v rámci IKAP I budiž nám pod hlavičkou Fakulty tělesné kultury vhodným odrazovým můstkem pro další zvýšení kvality našeho působení v Olomouckém kraji s přesahem celorepublikovým. 

Ondřej Ješina

Fotogalerie