SOŠ nám. E. Husserla Prostějov připravila, ZŠ Jana Železného Prostějov hostila první ročník Gastrohrátek

SOŠ na nám. E. Husserla a pět ZŠ okresu Prostějov završily 31. května 2019 celoroční spolupráci v rámci programu IKAP, který motivuje žáky ZŠ ke studiu tradičních řemeslných oborů.

Ne každé dítě ví hned od první třídy ZŠ, na jakou životní a profesní cestu se vydá. Každý milující rodič chce pro své dítě určitě to nejlepší. Ale ne každý se vyzná na trhu práce, ne každý dokáže objektivně posoudit studijní předpoklady svých ratolestí.

Proto už několik let SOŠ na nám. E. Husserla v Prostějově spolupracuje v rámci programu IKAP s žáky pěti ZŠ - ZŠ Bedihošť, ZŠ Kollárova Prostějov, ZŠ Určice, ZŠ Jana Železného Prostějov a ZŠ Melantrichova Prostějov.

Formou sdílené výuky, workshopů i specializovaných seminářů že žáci seznamují přitažlivou formou se základy tradičních řemesel. V tomto případě jde o obory cukrář, číšník, kuchař, řezník, prodavač, výrobce kožedělného zboží, kosmetické služby.

Letošní rok završili organizátoři celoroční náročnou práci jak učitelů a žáků SOŠ nám. E. Husserla Prostějov, tak žáků a žákyň základních škol a jejich učitelů 31. května dnem plným profesních soutěží a zábavy – Gastrohrátkami.

Prostory velkoryse nabídla ZŠ Jana Železného, nelehké role organizátorů se ujali učitelé a žáci SOŠ, ale také odborníci z praxe, konkrétně z firmy Makovec.

Každou školu reprezentovala tři tříčlenná družstva, která mezi sebou soutěžila o post nejvyšší. Školou Gastrohrátek se stala ZŠ Jana Železného.

Náročný rok plný zážitků – mnozí poprvé „vyrobili“ vlastní omeletu, vánočku, brož či perníček – 31. května skončil, ale už se rodí rok nový. A na jeho vzdáleném konci, kdo ví, možná další soutěž v žákovských řemeslných dovednostech – druhý ročník Gastrohrátek!

 

Mgr. Jitka Křenková

Fotogalerie