Soutěž „Prezentuj moderně“

CKP 03 realizovalo ve spolupráci s KMK DG soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. Pro obě skupiny žáků je tato soutěž přípravou na Veletrh dovedností, který se bude konat 21. 4. 2020 a kde budou jednotlivé skupiny žáků prezentovat svojí celoroční  činnost v rámci projektu IKAP – činnost kroužků, soutěž o Nejlepšího organizátora roku 2020. Žáci SŠ a ZŠ si v rámci této soutěže prošli netradičními způsoby prezentace pomocí programu Prezi a naučili se natočit a zpracovat video jako součást prezentace.

Fotogalerie