Učitelé ZŠ vyráběli LED diodové lampičky a řídili CNC stroje

Na Střední průmyslové škole v Přerově se dne 23. 5. 2019 uskutečnil seminář věnovaný výměně zkušeností učitelů v oblasti polytechnické výchovy. Aktivity se zúčastnilo 18 pedagogických pracovníků z devíti základních škol a SVČ Atlas a BIOS v Přerově. V úvodu seznámila koordinátorka věcných aktivit všechny přítomné s činností CKP a s realizovanými volnočasovými aktivitami pro žáky ZŠ a SŠ. Krajská metodička Mgr. Magdalena Gažarová předala informace o plánovaných akcích kabinetu matematické gramotnosti.

Na připravených pracovištích si učitelé vyzkoušeli zajímavé praktické činnosti, práci s microbity, v laboratoři elektro si vyrobili LED diodovou lampičku a nakonec se seznámili s jednoduchým programem na  CNC strojích, jehož výstupem byla vygravírovaná jmenovka.

Setkání proběhlo v příjemné pracovní atmosféře, účastníci si vyzkoušeli některé z praktických dovedností, předali si řadu nápadů a do svých škol si odnesli ukázky výrobků, které mohou vytvářet se svými žáky.

Fotogalerie