Vznikají Centra kolegiální podpory (CKP), absolventi budou mít vyšší konkurenceschopnost

 

V Olomouckém kraji začala počínaje lednem 2018 působit takzvaná Centra kolegiální podpory (CKP). Žáci středních odborných škol se jejich prostřednictvím dočkají zkvalitnění výuky pedagogů a dosáhnou tak lepší odbornosti a uplatnitelnosti na trhu práce.

„Každé jednotlivé centrum, kterých je čtrnáct, plní úlohu garanta pro zlepšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání, podpoře žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků, a to i pro další školy v celém kraji,“ popisuje Tomáš Kocych, vedoucí projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání), který v rámci více než sedmi desítek zapojených středních odborných i základních škol naplňuje vybrané priority krajské vize vzdělávání. Olomoucký kraj tak systémově řeší požadavky na modernizaci přístupů ke vzdělávání s podporou specializovaných partnerů ze středních škol zařazených do programu projektu. „Dá se říci, že tato centra budou nositeli nových přístupů a možností v daném oboru,“ vysvětluje Jiří Polášek, ředitel Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), partnera projektu IKAP. Pro kraj je to naplnění jeho poslání, nastavuje totiž potřeby vzdělanosti, za které zodpovídá. „Žáci ve školách zařazených mezi Centra kolegiální podpory budou mít asistenci speciálně vyškolených pedagogů v pilotním ověření zavedení nového systému,“ dodává ředitel CUOK.

Spolu s CKP vznikají také Krajské metodické kabinety (KMK). V nich se soustředí práce odborných učitelů a odborníků z firemní praxe, směřující k zvýšení kvality ve dvanácti sektorech odborného vzdělávání a třech sektorech všeobecného vzdělávání.

Krajské metodické kabinety:

Kabinet automobilní techniky

Kabinet strojírenství

Kabinet strojírenské mechaniky

Kabinet stavebnictví

Kabinet nábytkářství a dřevařství

Kabinet elektrotechniky

Kabinet ICT

Kabinet aplikované chemie

Kabinet potravinářství a gastronomie

Kabinet zemědělství a chovatelství

Kabinet designu, propagace a reklamy

Kabinet bezpečnosti a ochrany osob a majetku

Kabinet čtenářské gramotnosti

Kabinet matematické gramotnosti

Kabinet digitální gramotnosti