Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

V rámci projektu IKAP - Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, který podporuje aktivity SŠ a ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, se dne 6.3.2019 uskutečnil v laboratoři Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova workshop s tématy z oboru chemie.

Žáci 1. ročníku oboru elektrotechnika Střední odborné školy průmyslové a středního odborného učiliště strojírenského v Prostějově si společně se svými učiteli vyzkoušeli některé analytické techniky používané v chemických laboratořích. Pracovali s grafitovými elektrodami, vyzkoušeli si elektrolýzu roztoku chloridu sodného NaCl (solanky). Proběhly také demonstrační pokusy z kapitol anorganické chemie (příprava vodíku, kyslíku) a např. i neutralizační reakce kyseliny octové. Kouzla chemie žáky zaujaly.

Fotogalerie