WORKSHOPY pro žáky ZŠ na Střední průmyslové škole Přerov

V průběhu prosince a ledna proběhlo na Střední průmyslové škole v Přerově celkem 6 workshopů pro 168 žáků základních škol z Přerova a jeho okolí. Žáci pracovali ve 3 odborných učebnách - informatiky, elektrotechniky a strojírenství.

V informatice žáci základních škol se svými učiteli pracovali s editorem pro programování kapesního mikropočítače BBC micro:bit. Vytvářeli různé obrazce pomocí rozsvěcování led diod, zobrazili si své jméno, sestavili program, který simuluje hod kostkou a nahráli si ho do micro:bitu. Navštívili učebnu pro výuku hardwaru a počítačových sítí, viděli ukázku simulace počítačové sítě v prostředí Packet Tracer.  

 V elektrotechnice zapojovali jednoduché elektrické obvody pomocí stavebnice Boffin 500 a 750, například elektronickou sirénu s regulací hlasitosti, regulací jasu LED diody, světlem ovládaný alarm (policejní siréna, sanitka, požární poplach), zapínání a vypínání obvodu podle intenzity světla (automatická pouliční lampa). Vyzkoušeli také elektromagnetický zpožďovač, elektromagnet, cívku, měření proudu. Pro napájení některých zapojení využili i solární panel.  Míchání různých odstínů barev, skládání základních složek světla - červené, modré, zelené si vyzkoušeli naprogramováním pomocí kitu Arduino Uno s připojenou RGB LED diodou a digitálním LED páskem s možností individuálního ovládání odstínu a intenzity každé z 30 LED.

 Se základními prvky strojírenství se seznámili pomocí strojařského kvízu. Poznávali jednotlivé strojní součásti, které se během studia na Střední průmyslové škole Přerov učí navrhovat. Prohlédli si stroje, které středoškoláci obsluhují, a nářadí, které k tomu potřebují. Vyzkoušeli si modelování v Inventoru, kde poskládali sestavu z předem připravených součástí. Při práci v Inventoru používali 3D myš, důležitou pro práci konstruktérů v praxi.

Závěr každého workshopu byl věnován vyhodnocení jeho průběhu. Vždy 3 nejlepší žáci ve strojařském kvízu byli odměněni. Zpětnou vazbu poskytly vyplněné dotazníky, v nichž žáci ohodnotili průběh workshopu a vyjádřili se k jeho náplni a atraktivitě. Žáky obvykle nejvíce zaujalo programování LED diod, variabilita v nastavení parametrů pro jejich svícení, práce s 3D myší. Někteří byli překvapeni a potěšeni, jak snadno lze programovat. Chválili pomoc žáků SŠ, ti jim po celou dobu byli k dispozici. 

Fotogalerie