Září v KMK ACH 10

Tvorba týmu KMK

KMK dostal od řídícího týmu pokyn rozšířit řady členů KMK o 4 metodiky – konzultanty (od října) a 3 odborníky z praxe (od listopadu), z toho vyplývá, že celé září probíhala snaha tyto členy získat, - vytipování, oslovení, zasílání materiálů, objasňování nejasnostií,…

Skenování dotazníků (metodici konzultanti) a jejich zaslání ŘT

Diskusní panel – 21. 9. 2018

Příprava stánku a prezentace, účast na diskusním panelu; jelikož nebyl dodržen program a akce byla ukončena ve 12 hod místo v 15.00 h, byly výše zmíněné aktivity vcelku zbytečné

Příprava pracovních schůzek se zástupci ZŠ (CKP 10) a KMK ACH 10 – obě 2.10. 2018 (pozvánky, průběh jednání)

Metodická podpora KMK pro vytváření plánu projektového vyučování pro žáky ZŠ (k projednání na schůzce 2.11


Ing. Daniela Hradilová

Vedoucí KMK ACH 10

Střední škola logistiky a chemie

U Hradiska 29

779 00 Olomouc