Novinky

WORKSHOPY pro žáky ZŠ na Střední průmyslové škole Přerov

WORKSHOPY pro žáky ZŠ na Střední průmyslové škole Přerov

V průběhu prosince a ledna proběhlo na Střední průmyslové škole v Přerově celkem 6 workshopů pro 168 žáků základních škol z Přerova a jeho okolí. Žáci pracovali ve 3 odborných učebnách - informatiky, elektrotechniky a strojírenství.

RC APA IKAP Olomouckého kraje na horách

RC APA IKAP Olomouckého kraje na horách

Ve čtvrtek dne 30.1.2020 proběhl ve Ski areálu Kareš v Koutech nad Desnou seminář na téma: „Lyžování s APA, aplikované přizpůsobené lyžování pro všechny“, který pořádalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit při projektu IKAP Olomouckého kraje. 

Soutěž „Prezentuj moderně“

Soutěž „Prezentuj moderně“

CKP 03 realizovalo ve spolupráci s KMK DG soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. Pro obě skupiny žáků je tato soutěž přípravou na Veletrh dovedností, který se bude konat 21. 4. 2020 a kde budou jednotlivé skupiny žáků prezentovat svojí celoroční  činnost v rámci projektu IKAP – činnost kroužků, soutěž o Nejlepšího organizátora roku 2020.

Badatelsky orientovaná výuka – Učíme žáky bádat

Badatelsky orientovaná výuka – Učíme žáky bádat

Krajské centrum podpory nadání uspořádalo seminář na téma – Badatelsky orientovaná výuka – Učíme žáky bádat, kterého se účastnilo 21 pedagogických pracovníků základních a středních škol Olomouckého kraje. Seminář se uskutečnil na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci.

Pivo – nástroj pro marketing

Pivo – nástroj pro marketing

Členové Krajského metodického kabinetu potravinářství a gastronomie a pozvaní pedagogové ze škol s  ekonomickým zaměřením byli účastníky odborného semináře na téma „Marketing v pivovarnictví“.

Jak zpestřit výuku matematiky a finanční gramotnosti

Jak zpestřit výuku matematiky a finanční gramotnosti

V rámci semináře, který se konal 19. 11. 2019 na Střední průmyslové škole v Přerově,  proběhla prezentace moderních pomůcek pro výuku matematiky a fyziky, které byly zakoupeny pro  kabinet matematické gramotnosti.

Mluvím, mluvíš, mluvíme…… ?! Ale jak???

Mluvím, mluvíš, mluvíme…… ?!  Ale jak???

A právě to, jak mluvíme, jak komunikujeme s ostatními lidmi bylo tématem vzdělávacího semináře pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu IKAP s názvem Rétorika v pedagogické praxi.

Máš na to! V Hranicích si to rozdali studenti v různých disciplínách

Máš na to! V Hranicích si to rozdali studenti v různých disciplínách

Ve čtvrtek 26. září uspořádala Střední odborná škola Hranice ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje již třetí ročník soutěže pro žáky středních škol se zaměřením na bezpečnostněprávní činnost, „Máš na to!“

Platforma odborného tematického setkání pořádaná krajským metodickým kabinetem potravinářství a gastronomie a Centrem kolegiální podpory

Platforma odborného tematického setkání pořádaná krajským metodickým kabinetem potravinářství a gastronomie a Centrem kolegiální podpory

V pátek 27. září 2019 patřila zasedací místnost Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci na Štursově ulici učitelům odborných předmětů potravinářských a gastronomických předmětů a jejich hostům.

Aplikované pohybové aktivity na oslavách padesátého výročí založení Střední školy polytechnické Rooseveltova 79, Olomouc

Aplikované  pohybové aktivity na oslavách padesátého výročí založení Střední školy polytechnické Rooseveltova 79, Olomouc

Dne 10.10.2019 se na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc konala oslava 50. výročí jejího založení, součástí slavnostního programu byly i aktivity Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) jehož činnost je podpořena Olomouckým krajem prostřednictvím projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP) a jemuž škola poskytuje zázemí  pro jeho činnost, kancelář, skladovací prostory, sportovní a technologickou halu na vzdělávací semináře.

PROJEKTOVÝ DEN „Krok za krokem“ na Střední škole logistiky a chemie

PROJEKTOVÝ DEN „Krok za krokem“ na Střední škole logistiky a chemie

CKP 10 Střední škola logistiky a chemie, 1. 10. 2019, 8:30 - 11:30