Novinky

Semináře Regionální centrum APA pokračují i v podzimním online prostoru

Semináře Regionální centrum APA pokračují i v podzimním online prostoru

Nesnadné chvíle prožívá české školství a vlastně celá republika. V těchto problematických a vzdělávání nepřejících časech však v aktivitě neustává Regionální centrum APA. Naštěstí v aktivitě nepřestávají ani pedagogové a další zájemci účastnící se online seminářů. V září a říjnu jsme pro Vás připravili sérií hned čtyř takových.

Tři dny s RC APA o rozvoji pohybové gramotnosti

Tři dny s RC APA o rozvoji pohybové gramotnosti

Ve dnech 25. – 27. 8.2020 na Střední škole polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc se   pod  názvem „Děti, žáci a studenti v současné inkluzivní školní tělesné výchově, školních i  mimoškolních pohybových aktivitách“ (teorie a praxe) konaly vzdělávací semináře zaměřené na  podporu pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti a aktivního zapojení všech dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit.

5.MO činnosti RC APA končí, 6.MO začne

5.MO  činnosti RC APA končí, 6.MO začne

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážené kolegyně a Vážení kolegové z oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit, jak jistě víte v Olomouckém kraji od 1.1.2018 tedy 5 MO (5 půlročních monitorovací období) je Centrem uznávání a celoživotního učení (CUOK) realizován projekt Implementace krajského akčního plánu (IKAP). V tomto projektu za dobu jeho realizace byla podpořena spousta pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů v oblastech polytechnického, odborného vzdělávání, gramotností a oblasti práce s nadanými. Součástí všech jeho úžasných  aktivit, velmi přínosných pro všechny zúčastněné a následně pro celou společnost byla a je činnost Regionálního centra APA (RC APA).

Regionální centrum APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) připravuje a Vás zve

Regionální centrum APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) připravuje a Vás zve

Aktivní zapojení dětí, žáků i studentů do předškolního, školního a odborného vzdělávání a rozvoj jejich pohybové gramotnosti ve školní tělesné výchově a dalších školních i mimoškolních pohybových aktivitách je důležitou součástí harmonického rozvoje ve všech oblastech jejich osobností.

Diskusní panel na téma podpůrných opatření v inkluzivní TV

Diskusní panel na téma podpůrných opatření v inkluzivní TV

Zaplaťpánbůh opadání COVID krize předznamenává i návrat ke klasickým formám seminářů tzv. „tváří v tvář“. Jednou z posledních nutností, jak se prostřednictvím on-line webináře dozvědět něco nového z oblasti inkluzivní tělesné výchovy (TV) využilo cca 20 zájemců. Od příštího školního roku, jak pevně doufáme, už budou on-line webináře jednou z možností (nikoliv nutností).

Aplikace zdravotních cvičení ve školní TV a v domácím prostředí

Aplikace zdravotních cvičení ve školní TV a v domácím prostředí

Dne 20.5. 2020 se na meet.google.com/odd-ifzh-yfk konal webinář RC APA IKAP Olomouckého kraje na téma Aplikace zdravotních cvičení ve školní tělesné výchově a v domácím prostředí.

Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II

Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II

Materiál je metodickou podporou navazující na výzvu Implementace krajských akčních plánů II vyhlášenou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na následujících stránkách nabízí odborní garanti projektu Podpora krajského akčního plánování konkrétní příklady aktivit a podaktivit, které mohou realizační týmy zařadit do projektů IKAP II.

Řešení elektronických platforem a technologií pro využití v inkluzivní TV

Řešení elektronických platforem a technologií pro využití v inkluzivní TV

Za jeden z efektů, které česká media označují jako pozitivní, pro období "COVID krize", lze považovat proces digitalizace. Tím je zřejmě myšleno zejména vytvoření řady on-line, e-learningových, webových a jiných platforem, které umožňují efektivní přenos informací bez osobního setkání. Je více než zřejmé, že tento proces nemohl nepostihnout ani oblast aplikovaných pohybových aktivit a Regionální centrum APA.

VIDEOKONFERENCE KMK MG 02

VIDEOKONFERENCE KMK MG 02

Dne 31. 3. 2020 se poprvé v rámci projektu IKAP konalo pod záštitou kabinetu matematické gramotnosti on-line setkání pedagogů středních škol a odborníků z praxe z vysokých škol.

Hater, hate speech, malware, hoax, fake news, elfové, trolové……

Hater, hate speech, malware, hoax, fake news, elfové, trolové……

Pokud máte pocit, že jste se octli v trošku jiném světě, tak si buďte jisti, že si tak chvílemi připadali účastníci vzdělávacího semináře pro pedagogické pracovníky s názvem Mediální gramotnost, který zorganizoval KMK ČG.

Oborový seminář KCPN „Dopravní výchova - bezpečnost silničního provozu“

Oborový seminář KCPN  „Dopravní výchova - bezpečnost silničního provozu“

Dne 13. února 2020 proběhl na VOŠ a SŠA Zábřeh pod záštitou Krajského centra podpory nadání (KCPN) seminář na téma "Dopravní bezpečnost - bezpečnost silničního provozu" k podpoře práce pedagogů SŠ a ZŠ s nadanými žáky, za účelem osvěty bezpečného chování na pozemních komunikacích a snížení následků vážných úrazů mladistvých.

Seminář Mechanizované nástroje a jejich užití v praxi

Seminář Mechanizované nástroje a jejich užití v praxi

Seminář zorganizoval KMK strojírenské mechaniky dne 22. 1. 2020 na spolupracující Střední škole polytechnické v Olomouci.